User Pic

Көчүрүү

 • Доц.М.А.Др.
 • Мирзат Ракимбек Уулу
 • Гуманитардык факультет
 • Түркология бөлүмү
 • mirzat.rakimbekuulu@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр1998 - 2002Түркология, КТМУ
2Магистр2002 - 2005Түркология, КТМУ

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1КыргызчаC2C2C2C2C2
2АнглисчеB2B2B2B2B2
3ОрусчаC2C2C2C2C2
4ТүркчөC2C2C2C2C2

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

-

Илимий багыттары

Лингвистика, Филология, Кыргыз тили, Кыргыз тили жана адабияты, Кыргыз тилинин грамматикасы, Манас таануу, Түрк тили, Түрк тили жана адабияты, Түрк диалектилери, Түркология, Түрк лингвистикасы

Илимий даражалары

1Др.2010Түркология, КТМУ
2Доц.М.А.Др.2021Түркология, КТМУ

Берген сабактары

TUR-516 Чагатай түркчөсү

TUR-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

TUR-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

TUR-433 Чагатайча

TUR-431 Түркчөдөн кыргызчага текст которуу

TUR-407 Чагатайча

TUR-336 Байыркы анатолия түркчөсү

TUR-335 Осмон түрк тили iii

TUR-318 Байыркы анатолия түркчөсү

TUR-214 Осмон түрк тили ii

Толук көрсөт...

TUR-213 Осмон түрк тили i

TUR-511 Педагогикалык практика

TUR-510 Илим изилдөө практикасы

TUR-504 Азыркы гуманитардык илим системасында филология

TUR-500 Магистрдик диссертация

TUR-409 Чагатай адабияты i

STJ-402 Квалификация алуу алдындагы практика

STJ-401 Өндүрүштүк практика

TUR-313 Осмон түрк тили iii

TUR-514 Азыркы гуман.илим системасында филология

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BTZ-451 Дипломдук иш i

TUR-406 Негизги тил практикуму ii (түркчө-кыргызча текст котор)

TUR-405 Негизги тил (синтаксис i)

STJ-302 Окуу практикасы

TUR-530 Магистрдик диссертация

TUR-528 Хорезм-алтын ордо тили

TUR-526 Жалпы түркология

TUR-314 Осмон түрк тили iv

TUR-209 Филологияда жаңы информатикалык технологиялар

TUR-202 Негизги тил (осмон тили ii)

TUR-201 Негизги тил (осмон тили i)

TUR-119 Филологияда маалыматтык технологиялар

TUR-538 Чагатай тили ii

TUR-305 Негизги тил (морфология i)

TUR-403 Чагатай тили

TUR-306 Негизги тил (морфология ii)

TUR-226 Манас таануу

TUR-206 Осмон түрк тили iv

TUR-205 Осмон түрк тили iii

TUR-204 Морфология ii

TUR-105 Осмон түрк тили i

TUR-531 Осмон түрк тили

TUR-420 Диалектология - ii

TUR-414 Кыргызчадан түркчөгө текст которуу

TUR-106 Осмон түрк тили ii

TUR-505 Чагатай тили=i

TUR-302 Байыркы анадолу түрк тили

GZT-207 Кыргыз тили

TUR-103 Фонология i

TUR-101 Негизги тил (фонология i)

TEY-002 Магистрдик диссертация

TUR-419 Диалектология i

TUR-317 Азыркы түрк тилдери iii

TUR-316 Илимий изилдөө методдору ii

TUR-315 Илимий изилдөө методдору i

TUR-211 Жалпы түркология

TUR-506 Чагатай тили ii

TUR-401 Азыркы түрк тилдери i

TUR-301 Орто кылым түрк тилдери

Административдик кызматтары

#КызматыБөлүмБашталышыБүтүшү
1ÖSYM башчысы жардамчысыСтудент тандоо жана жайгаштыруу борбору01.10.202231.08.2023
2ÖSYM башчысы жардамчысыСтудент тандоо жана жайгаштыруу борбору05.09.201905.09.2022
3ÖSYM башчысы жардамчысыСтудент тандоо жана жайгаштыруу борбору20.12.201727.07.2019
4ÖSYM башчысы жардамчысыСтудент тандоо жана жайгаштыруу борбору01.10.2023-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

1
Магистр
Индира Аманкожоева
2024
K. SEYDAKMATOV'UN 'KIRGIZ DİL. KISACA ETİMA. SÖZLÜĞÜ 'NÜN BİLİM. ANALİZİ
2
Магистр
Айза Алиева
2022
Kırgız Türkçesinde Enantotiosemiya
3
Магистр
Мухаммед мустафа Бакыр
2021
Kaya Üzerindeki Köktürk Harfli Yazıtlar: İçerik Özellikleri ve Tematik Anal
4
Магистр
Юсуф Гүндүз
2019
BALBAY BAATIR DESTANI EL YAZMA ESERİ (İNCELEME-METİN-DİZİN)
5
Магистр
Абидин Өзер
2014
MUHAMMED ZAFERBEK MUHAMMED OGLU''NUR-NAME'' İNCELEME-METİN-DİZİN.

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

 1. B.SAGINBAYEVA, M.RAKİMBEK UULU. (2020). Kırgızcada “Bar” Sözcüğünün İşlevsel- Semantik Özellikleri. Bilig, Kış(92), 135-162. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000515148400006.

Башка журналдарда басылган макалалары

 1. S.NAJİMUDİNOVA, R.İSMAİLOVA, K.YILMAZ, Z.ÖSKÖNBAYEVA, D.ŞİMŞEK, M.RAKİMBEK UULU. (2021). Kırgızistan’da Öğrenci Adaylarının Üniversite Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma . MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi , 1(23), 266-282. http://sosbildergi.msgsu.edu.tr/index.php/dergi-arsiv/46-23-sayi.
 2. M.RAKİMBEK UULU. (2016). MANAS DESTANININ CÜSÜP MAMAY VARYANTINDAKİ -GAlI VE –GAnI EKLERİNİN KULLANIMI. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 21-28. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40504/485307.
 3. M.RAKİMBEK UULU. (2012). Кыргыз тилинде кийин пайда болгон созулма үндүүлөр. Кыргыз тили жана адабияты, 1(21), 181-183. http://nbisu.moy.su/load/zhurnal_quot_kyrgyz_tili_zhana_adabijaty_quot/.
 4. M.RAKİMBEK UULU. (2012). Жүсүп Мамайдын “Манасынын” тилдик өзгөчөлүктөрү. Тил жана котормо, (1-4), 16-32. -.
 5. M.RAKİMBEK UULU. (2009). “МАНАС” ЭПОСУНУН ЖҮСҮП МАМАЙ ВАРИАНТЫНЫН КЫРГЫЗ АЛФАВИТИНЕ ООДАРЫЛЫШЫ. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(21), 107-113. https://dergipark.org.tr/tr/pub/manassosyal/issue/49932/639857.

Докладдары

 1. M.RAKİMBEK UULU. Kırgız Türkçesindeki Dublet Sözcükler. IX. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BilgeTonyukuk Anısına, Ankara: 26-30 Eylül, 2021. https://kurultay.tdk.gov.tr/.
 2. M.RAKİMBEK UULU. Çin’deki Kırgızlar
 . Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018. https://ias.artvin.edu.tr/ozet-ve-tam-metin-kitaplari.
 3. M.RAKİMBEK UULU. Manas Destanmm Cüsüp Mamay Varyantı Üzerine. Uluslararas1 Türk Dünyası Âşıklık Gelenegi Çalıştayı 2-3 Mayıs 2017, 2017. http://mediamanas.kg/1559-ktmde-uluslararas-trk-dnyas-aklk-gelenei-altay.html.
 4. M.RAKİMBEK UULU. Жүсүп Мамайдын “Манасынын” тилдик өзгөчөлүктөрү. Тунгуч кезектүү эл аралык “Манас” айтуу мелдеши жана “Манасты” коргоо форуму, 2014. -.
 5. M.RAKİMBEK UULU. Kırgızcadaki Arkaik Kelimeler. The Central Asiatic Roots of Ottoman Culture. CIEPO Interim Symposium., 2014. https://ciepowebsite.univie.ac.at/?page_id=46.
 6. S.NAJİMUDİNOVA, M.RAKİMBEK UULU. Renovaiton From Retrospective: The Thouhgts On Management Of Yusuf Khas Hajib In Kutadgu Bilig. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENTREPRENEURSHIP, 07-10 May, 2008., 2008. https://dep.manas.edu.kg/img/files/24/2.Girisimcilik_Kongresi.pdf.

Китептери

 1. M.RAKİMBEK UULU, N.ŞABDANALİYEV, N.USEEV. Түрк дүйнөсү.Түрк цивилизациясынын негизги баалуулуктары. 1-китеп.. Gılım. https://twesco.org/book/11.
 2. M.RAKİMBEK UULU, N.ŞABDANALİYEV, N.USEEV. Түрк дүйнөсү. Түрк таануу. 4-китеп.. Gılım. https://twesco.org/book/14.
 3. M.RAKİMBEK UULU, N.ŞABDANALİYEV, N.USEEV. Түрк дүйнөсү. Түрк дүйнөсүнүн белгилүү инсандары. 5-китеп.. Gılım. https://twesco.org/book/15.
 4. Д.Қыдырәлі, K.KONKOBAYEV, M.RAKİMBEK UULU, N.ŞABDANALİYEV, N.USEEV. ''MAHAC'' эnocy. Манасчы Медер Мергенбаев жазган кол жазма. . Gılım. https://twesco.org/book/103.

Долбоорлору

 1. Ф.Унан, Л.Үкүбаева, О.Йорулмаз, Э.Аян, Д.Сапаралиев, Г.С.Йүксеккая, Э.Арыкоглу, Ж.Бокошов, Х.Беширли, Ж.Алымбаев, М.Кожобеков, О.Каратаев, Х.Таш, Й.Э.Гүрбүз, Ж.Буяр, Р.Абдыкулова, З.Алтымышова, К.Белек, У.Алимов, М.Ракимбек Уулу. Түрк тарыхынан тандалма инсандар. R.30.2018/BAP-03.
 2. М.Айдын, Б.Сагынбаева, З.Дербишева, Н.Усеев, М.Ракимбек Уулу, Н.Шабданалиев, А.Үнал, Ф.Башкапан, Н.Асанбекова. КЫРГЫЗСТАНДА ТИЛДИК ПЛАНДОО ТАЖРЫЙБАЛАРЫ ЖАНА ТИЛ САЯСАТЫ. R.30.2020/GS/ÖB-4054.
 3. М.Гүмүш, О.К.Тавукчу, Ф.Унан, Л.Үкүбаева, Н.Шабданалиев, М.Айдын, Н.Усеев, М.Ракимбек Уулу, Х.Ашлар, С.Кырвели. “Türk Dünyası Ortak Metinleri Antolojisi. KTMÜ-BAP-2017.TUAM.0.
 4. С.Нажимудинова, К.Йылмаз, М.Ракимбек Уулу, Р.Исмаилова, Д.Шимшек, З.Өскөнбаева. Абитуриенттердин Кыргыз-Түрк “Манас” Университетин тандоо себептерин изилдөө. KTMU-PGK-2019-SBE.01.

Патенттери

-

Дизайндары

-