User Pic

Көчүрүү

  • Бүлент Намал
  • Ректорат
  • Телекөрсөтүү бюросу
  • bulent.namal@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр1994 - 1998,
2Магистр1998 - 2002,
3Ph.D2005 - 2011Менеджемент, Афион Кожатепе Университети

Тил билүү деңгээли

-

Диссертациялары

1Магистрдик диссертация2002Маркетинг
Маркетинг, Анадолу Университети
2Доктордук диссертация2011Аброй
Менеджмент, Афйон Кожатепе Университети

Илимий багыттары

Журналистика, Коомчулук менен байланыш, Маркетинг, Радио, Телевизор, Негизги журналистика, Менеджмент

Илимий даражалары

1Др.2005,

Берген сабактары

RTS-102 Тв журналистикасы

HIR-457 Керектөөчүнүн жүрүш турушу

HIR-357 Медиа пландоо

HIR-204 Корпоративдик коммуникация

HIR-258 Корпоративдик коммуникация

BRY-205 Жыйындарды башкаруу

BRY-110 Коммуникация

BRY-148 Коммуникация

Административдик кызматтары

#КызматыБөлүмБашталышыБүтүшү
1ДиректорРекторат03.01.200519.04.2023
2ДиректорБасма сөз жана коом менен байланыш бюросу22.01.201617.04.2023
3ДиректорРекторат19.04.2023-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

-

Башка журналдарда басылган макалалары

-

Докладдары

-

Китептери

-

Долбоорлору

  1. С.Нажимудинова, Б.Солак, М.Абдылдаев, Ф.Файдалы, А.Йамалтдинова, Б.Намал. Түркиядан келген персоналдын жана алардын үй-бүлөлөрүнүн туш болгон жалпы көйгөйлөрү жана адаптациялоо. PGK-2019.SBE.02 .

Патенттери

-

Дизайндары

-