User Pic

Көчүрүү

  • Проф.Др.
  • Йунус Эмре Гүрбүз
  • Экономика жана башкаруу факультети
  • Эл аралык мамилелер бөлүмү
  • yunusemre.gurbuz@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр1994 - 1998,
2Магистр2000 - 2003,

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1КыргызчаC1C1B2B2A2
2АнглисчеC2C2C2C2C2
3ОрусчаB2B2B2B1A2
4ТүркчөC2C2C2C2C2

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

-

Илимий багыттары

Немисче, Саясий илимдер, Социология, Тарых, Эл аралык байланыштар, Жаңы Түркия тарыхы, Англисче

Илимий даражалары

1Др.2003,
2Доц.М.А.Др.2014,
3Доц.Др.2014,
4Проф.Др.2021,

Берген сабактары

TAR-900 Доктордук диссертация

ULS-511 Түрк дүйнөсүндөгү актуалдуу окуялар

ULS-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

ULS-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

ULS-409 Аааламдашуу изилдююлюрү

ULS-404 Түрк ислам ой-пикирлер тарыхы

ULS-305 Түрк дүйнөсү изилдөөлөрү

ULS-304 Медиа жана эл аралык мамилелер

ULS-209 Глобализация жана глобалдык саясат

ULS-208 Саясат социологиясы

Толук көрсөт...

ULS-207 Саясий ой пикирлер тарыхы

ULS-102 Саясий тарых ii

ULS-101 Саясий тарых i

YET-900 Адистик сынак

TAR-600 Доктордук (ph.d) диссертация

TAR-556 Социалдык тарыхтагы негизги түшүнүктөр

TAR-500 Магистрдик диссертация

TAR-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

TAR-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

TAR-444 Европа жана американын соңку доордогу тарыхы

TAR-442 Колониализм тарыхы: xvii кылымдан күнүбүзгө чейин

TAR-375 Социалдык тарыхтын жаңы методдору

TAR-349 Тарых сабагын окутуунун усул-ыкмалары жана техникалары

ULS-514 Бор. азия респуб. тышкы саясаты ж-а интег. процесстер

TAR-510 Изилдөө практикасы

BTZ-452 Дипломдук иш ii

ULS-439 Глобалдашуу проблемаларынын каралышы

TAR-254 Тарыхты изилдөө методдору ii (курстук иш)

TAR-253 Тарыхты изилдөө методдору i

ULS-531 Борбордук азияда мамлекет ж-а иденттүүлүк

TAR-530 Магистрдик диссертация

BTZ-451 Дипломдук иш i

ULS-360 Ааламдашуу социологиясы

TAR-336 Тарыхты изилдөөнүн методдору ii

TAR-335 Тарыхты изилдөөнүн методдору i

TAR-333 Социалдык тарыхтын азыркы методдору

TAR-304 Осмон мамлекетинин маданияты

TAR-213 Тарых философиясы

YÖD-202 Байыркы түрк маданияты (курстук иш)

TAR-308 Семинар ii

TAR-624 Европа жана дуйно тарыхы 11

ULS-375 Салыштырмалуу саясат

TED-001 Доктордук диссертация

TAR-617 Чыгыш тануу

TAR-551 Колонизация тарыхы

ULS-362 Салыштырмалуу саясий системалар

ULS-567 Борбордук азияда мамлекет жана иденттүүлүк (идентичност

TAR-417 Түркия республикасынын тарыхы

ULS-413 Глобалдашуу маселелеринин изилдөө

TAR-329 Түрк социалдык экономикалык тарыхы i

TAR-321 Түрк экономика тарыхына киришүү i

TAR-252 Ата-мекен тарыхы ii (түркия республикасынын тарыхы)

TAR-101 Тарых изилдөө методу i

TAR-322 Түрк экономика тарыхына киришүү ii

TAR-154 Ата-мекен тарыхы ii (кыргызстан тарыхы)

ULS-118 Саясий тарых ii

ULS-113 Саясий тарых i

YÖD-102 Кыргызстандын орто кылымдагы тарыхы (курстук иш)

GZT-322 Саясий тарых

TAR-251 Ата-мекен тарыхы i (кыргызстан тарыхы)

TAR-153 Ата-мекен тарыхы i (түркия тарыхы)

TAR-102 Тарых изилдөө методу ii

İLS-500 Багыты боюнча сабак

TAR-314 Жакынкы мезгилдеги түрк дүйнөсү тарыхы ii

TAR-313 Жакынкы мезгилдеги түрк дүйнөсү тарыхы i

TEY-007 Магистрдик диссертация

HİL-452 Димломдук иш ii

HİL-451 Димломдук иш i

GZT-403 Оозеки тарых

HİL-215 Социология

GZT-214 Коомдук эркиндиктер

HİL-213 Илимий изилдөө ыкмалары i

HİL-202 Илимий изилдөө методдору ii

GZT-106 Коммуникация тарыхы

İLS-515 ?

GZT-452 Дипломдук иш ii

GZT-451 Дипломдук иш i

GZT-409 Саясат жана экономика

HİL-403 Саясий коммуникация

GZT-314 Медиа жана демократия

GZT-307 Саясий тарых

HİL-108 Саясат таанууга киришүү

Административдик кызматтары

#КызматыБөлүмБашталышыБүтүшү
1OAAUM башчысыОрто Азия илимий-изилдөө борбору12.09.201931.08.2022
2OAAUM башчысыОрто Азия илимий-изилдөө борбору08.09.201607.09.2019
3Декан жардамчысыГуманитардык факультет22.12.201601.03.2018
4Декан жардамчысыГуманитардык факультет05.08.201421.12.2016
5TUAUM башчысынын жардамчысыТүрк цивилизациясын изилдөө борбору02.05.201330.09.2015

Жетекчилык кылган диссертация темалары

1
PhD
Жихан Билгили
2023
KAZAKİSTAN'DA KULAKLARIN TASFİYESİ: TARİH YAZICILIĞI ÇALIŞMASI
2
PhD
Залина Адобашева
2020
KIRGIZİSTAN'DAKİ KARAÇAYLARIN TARİHİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI
3
Магистр
Гүлнура Сабырова
2023
Tanıkların Gözünde Kırgızistan'ın Yakın Tarihi (1991-2010)
4
Магистр
Өзлем Гүл
2022
HİNT MİTOLOJİSİ ARAŞTIRMALARININ MESELELERİ
5
Магистр
Фатих Гүр
2020
ÖZBEK SOVYET SOSYALİST CUMH. EĞİTİM FAALİYETLERİ: DÜNÜ VE BUGÜNÜ

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

  1. Y.E.GÜRBÜZ, G.YOĞURTÇU. (2021). Introduction and Development of a New National Holiday for “The History and Commemoration of Ancestors” in Kyrgyzstan: A Content Analysis of News. VOPROSY ISTORII, 5(1), 157-169. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000729815600014.
  2. Y.E.GÜRBÜZ, G.YOĞURTÇU. (2021). Introduction and Development of a New National Holiday for "The History and Commemoration of Ancestors" in Kyrgyzstan: A Content Analysis of News. VOPROSY ISTORII, 5(1), 157-169. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000729815600014.
  3. V.NARİNOVA, Y.E.GÜRBÜZ. (2019). Çin ve Kırgızistan Arasındaki Bir Kültürel Unsur Olarak Manas Destanı. Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 16(123), 54-68. https://dergipark.org.tr/en/pub/millifolklor/issue/49086/626415.

Башка журналдарда басылган макалалары

  1. G.YOĞURTÇU, Y.E.GÜRBÜZ. (2020). Kırgız Halkının Gözünden Gorbaçov: Bir Sözlü Tarih Çalışması. History Studies, 12(3), 961-979. https://www.historystudies.net/makalelist/3_12_2020.

Докладдары

  1. Y.E.GÜRBÜZ. Kırgızistan’da Yaşayan Türkiye ve Kırgızistan Vatandaşlarının Kültürel Yakınlığı. Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 2021. http://students.manas.edu.kg/index.php?r=site/article&id=1036&lang=tr.

Китептери

-

Патенттери

-

Дизайндары

-