User Pic

Көчүрүү

  • Доц.М.А.Др.
  • Венера Наринова
  • Коммуникация факультети
  • Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү
  • venera.narinova@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр2004 - 2008Коом менен байланыш жана реклама, КТМУ
2Магистр2012 - 2018Журналистика, КТМУ

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1АнглисчеB2C1B2B1C1
2ОрусчаC2C2C2C2C2
3ТүркчөC2C2C2C2C2

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

-

Илимий багыттары

Журналистика, Маркетинг

Илимий даражалары

1Др.2018Журналистика, КТМУ
2Доц.М.А.Др.2021Коом менен байланыш жана реклама, КТМУ

Берген сабактары

ILS-802 Кесиптик практика

ILS-801 Илимий изилдөө практикасы

SBE-800 Магистирдик диссертация

ILS-533 Маданияттар аралык коммуникация

ILS-530 Жарнама жана визуалдык коммуникация

HIR-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

HIR-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

STJ-402 Квалификация алуу алдындагы практика

HIR-318 Имидж жана репутацияны башкаруу

HIR-315 Популярдуу маданият

Толук көрсөт...

HIR-303 Рекламада чыгармачылык

HIR-102 Рекламанын тарыхы жана негизги түшүнүктөр

ILS-510 Илим изилдөө практикасы

ILS-500 Магистрдик диссертация

HIR-465 Имидж жана репутацияны башкаруу

HIR-460 Керектөөчүлүк коому

HIR-356 Реклама социологиясы

HIR-353 Рекламада өндүрүш технологиялары

STJ-302 Өндүрүштүк практика

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BTZ-451 Дипломдук иш i

HİR-406 Медиапландоо

GZT-357 Медиа жана пропаганда

HİR-308 Керектөөчүлөрдүн жүрүш турушу

Административдик кызматтары

#КызматыБөлүмБашталышыБүтүшү
1Бөлүм башчысыКоом менен байланыш жана реклама бөлүмү10.09.202106.12.2021
2Бөлүм башчысыКоом менен байланыш жана реклама бөлүмү06.12.2021-
3SEM башчысынын жардамчысыҮзгүлтүксүз билим берүү борбору24.02.2022-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

  1. V.NARİNOVA, Y.E.GÜRBÜZ. (2019). Çin ve Kırgızistan Arasındaki Bir Kültürel Unsur Olarak Manas Destanı. Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 16(123), 54-68. https://dergipark.org.tr/en/pub/millifolklor/issue/49086/626415.

Башка журналдарда басылган макалалары

  1. V.NARİNOVA, V.Narinova. (2020). Kırgızistan’ın Uluslararası Ülke İmajı Çalışmaları ve Sosyal Medyada Yansıma Biçimleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(2), 549-567. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1206559.
  2. N.AYHAN, V.NARİNOVA, R.CAMANKULOVA. (2017). Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde,. Manas Journal of Social Studies, 6(4), 617-625. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss.

Докладдары

-

Китептери

-

Долбоорлору

-

Патенттери

-

Дизайндары

-