User Pic

Көчүрүү

 • Сапаргүл Турдубекова
 • Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби
 • Ресторан жана кулинардык өнөр бөлүмү
 • sapargul.turdubekova@manas.edu.kg

Билими

1(not set)1982 - 1987КООМДУК ТАМАКТАНУУ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГУ, Раззаков а. КЫРГЫЗ ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1КыргызчаC2C2C2C2C2
2КыргызчаC2C2C2C2C1
3КыргызчаC2C2C2C2C2
4АнглисчеA2C2A2A2C2
5ОрусчаC2C2C2C2C2
6ТүркчөC1C1C1C1C1

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

1Доктордук диссертация2011Кыргызстандын тоо-лыжа туризминдеги көйгөйлөрү
08.00.05 Экономика жана эл чарбасын башкаруу, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Экономика институту

Илимий багыттары

Тамак аш гигиенасы, Тамак-аш инженериясы, Тамак-аш технологиясы, Тамак-аш өндүрүш жабдыктары, Инженерия, Туризм, Туризм башкаруу, Тамак-аш жана суусундук, Башкаруу жана уюштуруу

Берген сабактары

GMS-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

GMS-451 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

GMS-410 Кейтерингди башкаруу

GMS-407 Гастрономиялык дизайн

GMS-333 Батыш тамактануу маданияты

GMS-327 Микробиология, санитария жана гигиена

GMS-311 Нан азыктарын жана десерттерди даярдоо негиздери

STJ-222 Өндүрүштүк практика 1

GMS-211 Тамак-аш географиясы

TOI-209 Түрк ашкана маданияты

Толук көрсөт...

TUO-203 Этикет жана тейл..

GMS-111 Товар таануу

TUO-106 Негизги ашкана колдонмолору

GMS-104 Тамак даярдоо негиздери i

TOI-104 Жашоо тиричилик коопсуздугу

TRO-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

TRO-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

GMS-315 Тамактануу маданияты жана медиа

GMS-306 Кыргыз жана түрк тамак-аштары (курстук иш)

GMS-203 Тамак даярдоо негиздери ii

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BTZ-451 Дипломдук иш i

Yİİ-437 Тамактануу маданияты жана медиа

TRO-435 Инновациялык башкаруу жана чыгармачылык.

GMS-310 Тамактануу ишканаларында инновациялар

GMS-209 Иш этикасы

GMS-208 Вегетариан тамак-ашы

YÖD-202 Кыргыз ашканасы (курстук иш)

Yİİ-336 Батыш ашканасы

Yİİ-331 Өзгөчө коомдук тамак аш өндүрүшү жана технологиясы

YÖD-302 Тамак-аш тейлөө кызматынын жогорку деңгээли(курстук иш)

Yİİ-213 Тамак-аш өндүрүшүнүн жогорку деңгели

Yİİ-342 Чыгыш ашканасы

Yİİ-216 Нан жана таттууларды даярдоо негиздери

Yİİ-340 Окуя менеджменти

YÖD-102 Тамак-аш өндүрүшүнүн негиздери (курстук иш)

Yİİ-335 Орто азия ашканасы

Yİİ-111 Тамактануу негиздери жана санитария

Yİİ-415 Коомдук тамактануу ишканаларында сапат башкаруусу

Yİİ-452 Дипломдук иш ii

Yİİ-451 Дипломдук иш i

Yİİ-116 Тамак-аш өндүрүшүнүн негиздери

Yİİ-206 Тамак-аш өндүрүшү iii

Yİİ-431 Азия ашканасы

Yİİ-203 Тамак-аш өндүрүшү ii

Yİİ-106 Тамактануу негиздери жана санитария

Yİİ-104 Тамак-аш өндүрүшү i

TRO-202 Тамак-аш өндүрүшү

Yİİ-220 Өзгөчө коомдук тамак-аш өндүрүшү жана технологиясы

REH-216 Тамак-аш өндүрүшү

TRO-203 Тамак аш өндүрүш

TRO-220 Өзгөчө коомдук тамак-аш өндүрүшү жана технологиясы

TRO-222 Азия тамактары

Yİİ-217 Тамак-аш өндүрүшү iii

REH-214 Азия ашканасы

Yİİ-115 Тамак-аш өндүрүшү i

Yİİ-112 Тамак-аш өндүрүшү ii

Yİİ-202 Тамак-аш өндүрүшү iii

Yİİ-201 Тамак-аш өндүрүшү ii

Yİİ-102 Тамак-аш өндүрүшү i

Административдик кызматтары

#КызматыБөлүмБашталышыБүтүшү
1Бөлүм башчысыРесторан жана кулинардык өнөр бөлүмү09.01.201527.06.2017
2ДиректорРесторан жана кулинардык өнөр бөлүмү15.09.201428.06.2015
3Бөлүм башчысыРесторан жана кулинардык өнөр бөлүмү16.09.200808.01.2015

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

-

Башка журналдарда басылган макалалары

 1. Ü.SORMAZ, N.KIDIRALİEV, S.TURDUBEKOVA, N.TURGANBAYEVA, D.İSAKOVA, G.SAMATOVA. (2023). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Bişkek İli’nin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Swot Analizi ile Değerlendirilmesi. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, 2(3), 137-154. https://dergipark.org.tr/tr/pub/turibder/issue/79256/1315934.
 2. G.SAMATOVA, S.TURDUBEKOVA, Prof.A.TAYFUN.. (2020). Farklı Ülkelerden Gelen Öğrencilerin Kırgız Mutfak Kültürüne Ait Değerlendirmeleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(4), 423-438. https://jotags.org/2020/vol8_specialissue4_full_issue.pdf.
 3. Н.Турганбаева, Д.Исакова, Г.Саматова, С.Турдубекова, B.ERDEM. (2019). Labor Force Analysis in Food and Beverage Establishments in Kyrgyzstan: A Descriptive Study. TURIZAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, 23(2), 69-85. DOI: 10.5937/turizam23-20686.
 4. С.Турдубекова, Dc.Dr.MustafaBOZ, S.B.YURDAKUL. (2018). YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN SİNOP’UN KÜLTÜR TURİZMİ ÇEKİCİLİKLERİNE VE ALTYAPISINA İLİŞKİN ALGILARI. Manas Journal of Social Studies, 6(5), 49-65. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/578088.

Докладдары

 1. S.TURDUBEKOVA, T.MUSAYEVA. Beldemchi. ART IN PARIS MIXED ART EXHIBITION-II, 2023. DOI: https://www.iksadparis.org/art?pgid=llny3l50-44dbe0ac-8978-422f-a436-f58f51bc238. W W W . I K S A D P A R I S . O R G / A R T.
 2. S.TURDUBEKOVA. КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ “ТОО -ЛЫЖА” ТЕРМИНИНИН ОРДУНА “ТОО ЧАНГЫ” ДЕГЕН ТЕРМИНДИН АТАЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ. “Түрк элдеринин салттуу спорт оюндары” XII Эл аралык симпозиуму, 2023. DOI: https://www.manas.edu.kg/web/images/hab/sempkit.pdf. https://www.manas.edu.kg/web/images/hab/sempkit.pdf.
 3. С.Турдубекова. BİŞKEK’TEKİ KAHVEHANELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANALYSIS OF E-COMPLAİNTS AND COMMENTS ON COFFEE SHOPS İN BİSHKEK. Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao Kongresi 3-5 Aralık 2021/ Malatya -Yeşily, 2021. DOI: https://tr.discoveranatolia.org/_files/ugd/614b1f_878966a54fc041fca5172bcb717b3c. https://tr.discoveranatolia.org/coffee-conference.

Китептери

 1. С.Турдубекова, У.Алимов, Н.Турганбаева, Г.Саматова, Д.Исакова, S.Günyel, C.TURGANBAEVA. Kırgızistan ve Türkiye mutfak kültürü : seçme tarifler. Detay Yayincilik. http://mediamanas.kg/2485-krgzistan-ve-trkiye-mutfandan-seme-tarifler-kitab-yaymland.html.

Долбоорлору

 1. Н.Турганбаева, Г.Саматова, Д.Исакова, Н.Кыдыралиев, С.Турдубекова, Э.Акгоз, Б.Эрдем, Т.Гок, Ж.Ынже. Кыргызстандын гастрономиялык картасын даярдоо жана гастрономиялык тур маршрутун аныктоо . KTMU-BAP-2018.SBE.05.

Патенттери

-

Дизайндары

-