User Pic

Көчүрүү

 • Арген Жумгалбеков
 • Илимий-изилдөө борборлору
 • Үзгүлтүксүз билим берүү борбору
 • argen.zhumgalbekov@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр2016 - 2020Педагогика бөлүмү, Педагикалык-психологиялык кеңеш жана көмөк программасы, Кыргыз-Түрк Манас университети
2Магистр2020 - 2022Педагогика (Педагогикалык-психологиялык кеңеш жана көмөк), Кыргыз-Түрк "Манас" университети

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1АнглисчеB1B1A2A2A2
2ОрусчаC2C2C1C1B1
3ТүркчөC2C2C2C2C1

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

1Бүтүрүү иши2020УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТТЕРИНИН КЕЛЕЧЕККЕ БОЛГОН САНААЛАРЫНЫН ЖАНА ҮМҮТТӨРҮНҮН АНАЛИЗИ
Педагогика (Педагогикалык-психологиялык кеңеш жана көмөк программасы)), КЫРГЫЗ-ТҮРК "МАНАС" УНИВЕРСИТЕТИ
2Магистрдик диссертация2022Личносттордун үй-бүлөлүк гармониясы жана жашоодон канааттануу деңгээлдеринин бала тарбиялоо мамилелерине болгон таасиринин анализи
Педагогика багыты (Педагогикалык-психологиялык кеңеш жана көмөк), КЫРГЫЗ-ТҮРК "МАНАС" УНИВЕРСИТЕТИ

Илимий багыттары

Педагогика, Психология

Берген сабактары

-

Административдик кызматтары

-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

-

Башка журналдарда басылган макалалары

 1. E.EFİLTİ, A.ALİMBEKOV, M.A.ÖZERBAŞ, K.YILMAZ, Y.E.GÜL, K.BOOBEKOVA, A.CUMGALBEKOV. (2022). Выявление проблем со здоровьем и школой у учащихся средней школы. Universum: психология и образование, 11(101), 1-10. https://7universum.com/ru/psy/archive/item/14499.
 2. M.A.ÖZERBAŞ, A.ALİMBEKOV, K.YILMAZ, E.EFİLTİ, Y.E.GÜL, K.BOOBEKOVA, A.CUMGALBEKOV. (2022). Kırgızistan’da Uzaktan Eğitime Yönelik Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(3), 1006-1020. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/71410/1099856.
 3. E.EFİLTİ, A.CUMGALBEKOV. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО НЕКОТОРЫМ ПЕРЕМЕННЫМ. Universum: психология и образование, 11(89), 22-29. https://cyberleninka.ru/article/n/.

Докладдары

 1. E.EFİLTİ, A.CUMGALBEKOV. A Review Of Domestic Violence İn Kyrgyzstan. 8th Internatıonal El Ruha Congress Of Socıal Scıences, 2021. https://www.kongreuzmani.com/el-ruha-8-international-conference-on-social-sciences.html.
 2. E.EFİLTİ, A.CUMGALBEKOV. Evli Çiftlerin Evlilik Uyumları ile Aile İlişkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Aile ve Değerler Sempozyumu, 2021. https://www.manas.edu.kg/tr/news/2366.

Китептери

-

Долбоорлору

 1. К.Йылмаз, М.А.Өзербаш, А.Алимбеков, Э.Эфилти, Э.Й.Гүл, К.Бообекова, А.Жумгалбеков, Дог.Др.А.Токтомаметов. БУЛ ФОРМА ДОЛБООР ЖЕТЕКЧИСИ ТАРАБЫНАН ДОЛБООР БАШТАЛГАН КҮНДӨН ТАРТЫП АЛТЫ АЙДА БИР ЖОЛУ ТОЛТУРУЛАТ ЖАНА ТИЙИШТҮҮ КОМИСССИЯГА ЖӨНӨТҮЛӨТ. KTMU.BAP-202I,SB.O2.
 2. К.Йылмаз, Э.Эфилти, А.Алимбеков, М.А.Өзербаш, К.Бообекова, Доч.Др.А.Токтомаметов, Доч.Др.А.Иманбаев, А.Жумгалбеков, Э.Й.Гүл. Кыргызстанда билим алып жаткан орто мектеп окуучуларынын көйгөйлөрүн аныктоо. KTMU-BAP-2021.SB.03.

Патенттери

-

Дизайндары

-