User Pic

Көчүрүү

  • Доц.Др.
  • Анарсейит Дейдиев
  • Инженердик факультети
  • Тамак-аш инженериясы бөлүмү
  • anarseit.deydiev@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр1977 - 1982Тамак-аш консервалоо технологиясы, Фрунзе политехникалык институту (И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамдекеттик техникалык университети
2Магистр1982 - 1982Тамак-аш консервалоо технологиясы, Фрунзе политехникалык институту (И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамдекеттик техникалык университети

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1КыргызчаA1A1A1A1A1
2АнглисчеC2C1C1C1C2
3ОрусчаA1A1A1A1A1
4ТүркчөB2B2B2C1C2

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

-

Илимий багыттары

Тамак аш гигиенасы, Тамак-аш инженериясы, Тамак-аш технологиясы, Тамак-аш өндүрүш жабдыктары

Илимий даражалары

1Др.1987Коллоиддик жана мембрана химиясы, Д.И.Менделеев атындагы Москва химия технология институту
2Доц.М.А.Др.1995Тамак-аш консервалоо технологиясы, Кыргыз техникалык университети
3Доц.Др.2000Тамак-аш консервалоо технологиясы, И.Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университети

Берген сабактары

GID-614 Тамак азыктарындагы углеводдорду изилдөө

GID-611 Алдынкы тамак-аш биохимиясы

GMB-515 Жогорку технологиялуу тамак-аш өндүрүшү

GID-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

GID-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

GID-442 Кургатуу технологиясы

GID-413 Тамак-аш технологиясы ii

STJ-402 Квалификация алуу алдындагы практика

CMB-202 Биохимия

GMB-101 Тамак-аш инженерлигине киришүү

Толук көрсөт...

GID-617 Тамак-аш нанотехнологиясы

GID-604 Семинар 3

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BTZ-451 Дипломдук иш i

GID-232 Биохимия

GID-101 Тамак-аш инженерлигине киришүү

GID-616 Алдынкы тамак-аш биотехнологиясы

GID-615 Тамак-аш нанотехнологиясы

GID-612 Алдынкы тамак-аш биохимиясы

GID-506 Жогорку технологиялуу тамак-аш өндүрүшү

GID-502 Илим-изилдөө практикасы

GID-500 Магистрдик диссертация

GMÜ-530 Илим изилдөө иши

GID-514 Семинар

GMÜ-512 Семинар

GID-512 Чийки затт.жана даяр тамак.сап.текш.маал.технологиясы

GMÜ-511 Педагогикалык практика

GID-202 Коомдук иштер

GMÜ-670 Тамак-аш инженериясында өзгөчө темалар

GMÜ-570 Тамак=аш инженериясындагы өзгөчө темалар

GMÜ-528 Тереңдетилген тамак-аш биохимиясы

GMÜ-524 Тамак-аш өндүрүү технологиясы

GMÜ-520 Чийки зат жана даяр азыктардын сапатын текшер-гү маа.те

GMÜ-517 Инженериядагы тереңдетилген биологиялык процесстер

GMÜ-514 Тамак азыктарын өндүрүүнүн аддыңкы технологиясы

GMÜ-513 Тамак-аш өнөр жайында термикалык эмес иштетүү усулдары

GMÜ-500 Илим изилдөө практикасы

GMÜ-600 Доктордук диссертация

GID-333 Коллоиддик химия

GID-318 Тамак-аш технологиясы i

KİM-313 Коллоиддик химия

GID-300 Практика

GMÜ-692 Семинар ii

KİM-213 Коллоиддик химия

GMÜ-700 Адистик багыттагы сабактар

GMÜ-691 Семинар i

GMÜ-529 Адистик багыттагы сабак

GID-326 Тамак-аш биотехнологиясы

GID-311 Тамак аш химиясы

GID-102 Тамак аш инженериясы

MÜH-102 Компьютердик графика

GMÜ-590 Семинар

GMÜ-580 Адистик багыттагы сабактар

GID-315 Тамак-аш заттардын физикалык касиеттери

GID-431 Тамак-аш технология лабораториясы

GID-480 Тамак-аш инженерия спецификасы

GID-433 Мембранада бөлүү технологиясы

GID-314 Тамак-аш заттардын физикалык касиеттери

GID-313 Тамак аш химиясы

GID-218 Тамак-аш анализи

KİM-301 Физикалык химия

Административдик кызматтары

#КызматыБөлүмБашталышыБүтүшү
1Бөлүм башчысыТамак-аш инженериясы бөлүмү05.11.201905.11.2022
2Бөлүм башчысыТамак-аш инженериясы бөлүмү01.11.201631.10.2019
3Декан жардамчысыИнженердик факультети29.09.201119.09.2016
4Бөлүм башчысыТамак-аш инженериясы бөлүмү05.12.2022-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

1
PhD
Руслан Адил акай тегин
2017
KIMIZDAN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN MPCR İLE İDENTİFİKASYONU
2
PhD
Жаңыл Искакова
2016
KIRGIZ MİLLİ FERMENTE İÇECEĞİ BOZO ÜRETİM TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRME VE KULLA
3
Магистр
Анара Аралбек кызы
2022
YAK SÜTÜNÜN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRMASI
4
Магистр
Алтынай Абдыкеева
2022
GLİKOZUN ÇEŞİTLİ MİKROORGANİZMALARLA FERMENTASYON SÜRECİNİN İNCELENMESİ
5
Магистр
Самара Бакиева
2020
GÖZENEKLİ KURUT ÜRETİM TEKNOLOJİ ARAŞTIRMASI
6
Магистр
Арсен Асанов
2019
KURUTULMUŞ MEYVELERİN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN VE GÜVENLİK GÖSTERGELER
7
Магистр
Жазгүл Сейтканова
2018
KIRGIZ ULUSAL İÇERİĞİ OLAN BOZANIN MİKROFLORASININ ARAŞTIRILMASI

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

  1. Р.Элеманова, М.М.Мусульманова, C.ÖZBEKOVA, A.USUBALİYEVA, R.A.A.TEGİN, A.DEYDİEV, Ж.Сманалиева. (2022). Rheological, microbiological and sensory properties of fermented khainak milk fermented with different starter cultures. International Dairy Journal, 105453(134), 105453. DOI: https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2022.105453. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000842981900012.

Башка журналдарда басылган макалалары

  1. С.Ж.С., C.İSKAKOVA, A.DEYDİEV. (2018). ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКВАСКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО НАПИТКА "БОЗО". ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, 1(1), 31-34. https://elibrary.ru/item.asp?id=35034198.
  2. C.İSKAKOVA, A.DEYDİEV, A.KULMIRZAEV. (2017). Улуттук бозо ичимдиги: даярдоо ыкмалары жана микрофлоралык курамы. MANAS Journal of Engineering, 5(1), 35-45. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575991.

Докладдары

  1. C.İSKAKOVA, A.DEYDİEV, C.SMANALİYEVA. Investigation of Rheological Behavior of Kyrgyz Traditional Beverages Bozo and Maksym during Storage Period. The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, 2017. DOI: https://www.researchgate.net/publication/328531834_Investigation_of_Rheological_. https://biskek.agrieurasia.com/TR/tum-duyurular/.

Китептери

-

Долбоорлору

  1. А.Дейдиев, А.Усубалиева, Ы.Тонтул, С.Туркер, Ж.Өзбекова, А.Бодошов. Чүй областындагы мөмө-шире өндүрүшүнүн алма калдыгынан функционалдык мөмө батончигин өндүрүү. KTMU-BAP-2019.FBE.04.

Патенттери

-

Дизайндары

-