User Pic

Көчүрүү

 • Доц.М.А.Др.
 • Жаныл Искакова
 • Инженердик факультети
 • Экологиялык инженерия бөлүмү
 • janyl.iskakova@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр2003 - 2008Тамак-аш инженерлиги, Кыргыз-Түрк Манас университети
2Магистр2008 - 2010Тамак-аш инженерлиги билим багыты, Кыргыз-Түрк Манас университети
3Ph.D2011 - 2016Тамак-аш инженерлиги билим багыты, Кыргыз-Түрк Манас университети

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1КыргызчаC2C2C2C2C2
2АнглисчеC1C1C1C1C1
3ОрусчаC2C2C2C2C2
4ТүркчөC2C2C1C1C2

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

1Бүтүрүү иши2008Тамак-аш өнөр жайында колдонулуучу ферменттерди активдүү бөлүп чыгаруучу микромицеттердин түрлөрүн тандоо
Тамак-аш инженерлиги, Кыргыз-Түрк Манас университети
2Магистрдик диссертация2010Кыргызстанда «бозо» улуттук суусундугун өндүрүүдө ачытуу процессин изилдөө
Тамак-аш инженерлиги, Кыргыз-Түрк Манас университети
3Доктордук диссертация2016Ферменттелген кыргыз улуттук ичимдиги бозо өндүрүү технологиясын жакшыртуу жана колдонулган микроорганизмдердин идентификациясы
Тамак-аш инженерлиги, Кыргыз-Түрк Манас университети

Илимий багыттары

Тамак-аш инженериясы, Тамак-аш технологиясы, Тамак-аш жана суусундук, Экология инженериясы

Илимий даражалары

1Др.2016Тамак-аш инженерлиги, Кыргыз-Түрк Манас университети
2Доц.М.А.Др.2019Экология инженерлиги, Кыргыз-Түрк Манас университети

Берген сабактары

CMB-802 Өндүрүштүк практика

FBE-801 Илимий изилдөө практикасы

FBE-800 Магистрдик диссертация

CMB-503 Экология инженер-ги биотехнологиялык ыкмалар

CEV-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

CEV-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

CEV-412 Катуу калдыктар

CEV-407 Экологиялык кызматты уюштуруу

CMB-325 Калыбына келүүчү энергия булактары

CMB-211 Статистика жана моделдик эсептер

Толук көрсөт...

CMB-209 Адистик англис тили i

CMB-208 Адистик англис тили ii

CMB-206 Катуу таштандыларды башкаруу

MUH-202 Суюктуктардын механикасы

CMB-502 Семинар

YÖD-401 Катуу калдыктар (курстук иш)

CEV-313 Экологиялык изилдөө ыкмалары

CEV-309 Адам экологиясы

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BTZ-451 Дипломдук иш i

CEV-202 Суюктуктардын механикасы

STJ-202 Окуу практикасы

ÇEV-410 Биологиялык процесстер

ÇEV-403 Экологиялык изилдөө ыкмалары

ÇEV-309 Адам экологиясы

YÖD-302 Процесстердин негизи iii (курстук иш)

CEV-207 Адистик чет тили i

YÖD-201 Гидросфера (курстук иш)

ÇEV-202 Процесстердин негизи i

CEV-107 Введение в экологию

ÇEV-104 Организм жана чөйрө

YÖD-102 Жалпы экология (курстук иш)

ÇEV-512 Семинар

GMÜ-505 Адистик боюнча чет тил (англис тили)

ÇEV-505 Адистик боюнча чет тил

ÇEV-407 Экологиялык кызматты уюштуруу

ÇEV-208 Экологиялык укук

Административдик кызматтары

-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

 1. N.ŞAYKİEVA, N.Çelikçi, K.KEMELOV, M.MOLDOBAYEV, C.İSKAKOVA, M.DOLAZ. (2023). SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND COATING PROPERTIES OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE FROM SOCK PRODUCTION WASTES. CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 57(3-4), 245-262. DOI: 10.35812/CelluloseChemTechnol.2023.57.24. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001005161600020.
 2. N.Celikci, N.ŞAYKİEVA, M.MOLDOBAYEV, K.KEMELOV, C.İSKAKOVA, M.DOLAZ. (2023). Synthesis, Characterization, and Investigation of Coating Properties of Carboxymethyl Acorn Starch (CMAS). STARCH-STARKE , 75(9-10), 2200286. DOI: https://doi.org/10.1002/star.202200286. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001018796900001.
 3. C.SMANALİYEVA, C.İSKAKOVA, M.Muhamedovna. (2022). Milk- and cereal-based Kyrgyz ethnic foods. INTERNATIONAL JOURNAL OF GASTRONOMY AND FOOD SCIENCE, 29(29), 100507. DOI: 10.1016/j.ijgfs.2022.100507. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000861381400008.
 4. J.Smanalieva, Ж.Искакова, P.Fischer. (2021). Investigation of the prebiotic potential of rice varieties for Lactobacillus acidophilus bacteria. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 247(7), 1815-1824. DOI: 10.1007/s00217-021-03754-6. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000642835600001.
 5. S.A.Meisen, J.Smanalieva, Z.Oskonbaeva, Ж.Искакова, D.Darr, F.Wichern. (2021). Intraspecific variability overlays abiotic site effects on some quality parameters of walnut (Juglans regiaL.) fruits from Kyrgyzstan. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 247(2), 363-373. DOI: 10.1007/s00217-020-03628-3. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000580711800002.
 6. Ж.Искакова, M.Hutzler, К.Кемелов, D.Grothusheitkamp, M.Michel, F.Methner. (2019). Screening a Bozo Starter Culture for Potential Application in Beer Fermentation. JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF BREWING CHEMISTS, 77(1), 54-61. DOI: 10.1080/03610470.2018.1553449. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000465032400006.
 7. C.İSKAKOVA, C.SMANALİYEVA, A.KULMIRZAEV, P.Fischer, F.Methner. (2017). Comparison of rheological and colorimetric measurements to determine -amylase activity for malt used for the beverage Bozo. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, 20(9), 2060-2070. DOI: 10.1080/10942912.2016.1230869. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000405628500011.

Башка журналдарда басылган макалалары

 1. C.İSKAKOVA, C.SMANALİYEVA. (2023). Investigation of chemical, sensory, and rheological properties of Kyrgyz ethnic fermented beverage from cereals during cold storage. MANAS Journal of Engineering, 11(1), 105 - 111. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjen/issue/78236/1142038.
 2. Ж.Искакова, J.Smanalieva. (2021). DETERMINATION OF FLOW AND VISCOELASTIC PROPERTIES OF THE KYRGYZ ETHNIC FOOD "SUZMO" DEPENDING ON TEMPERATURE AND MOISTURE CONTENT. TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, 22(2), 199-205. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000708959600010.
 3. C.İSKAKOVA, C.SMANALİYEVA. (2020). Investigation of rheological behavior of Kyrgyz traditional food Sary mai. MANAS Journal of Engineering, 8(2), 84-89. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1150012.
 4. C.İSKAKOVA, C.SMANALİYEVA. (2020). АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИКОРАСТУЩИХ ПЛОДОВ И ЯГОД ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСОВ КЫРГЫЗСТАНА. ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. И. РАЗЗАКОВА, 3(55), 319-325. https://elibrary.ru/item.asp?id=46121609.
 5. Б.Султанова, C.İSKAKOVA, C.SMANALİYEVA. (2018). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ПОЛИФЕНОЛОВ ТЕМНО-КРАСНОЙ ДИКОРАСТУЩЕЙ АЛЫЧИ (Prunus divaricata). ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, 1(1), 27-30. https://elibrary.ru/item.asp?id=35034197.
 6. С.Ж.С., C.İSKAKOVA, A.DEYDİEV. (2018). ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКВАСКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО НАПИТКА "БОЗО". ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, 1(1), 31-34. https://elibrary.ru/item.asp?id=35034198.
 7. C.İSKAKOVA, A.DEYDİEV, A.KULMIRZAEV. (2017). Улуттук бозо ичимдиги: даярдоо ыкмалары жана микрофлоралык курамы. MANAS Journal of Engineering, 5(1), 35-45. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575991.

Докладдары

 1. C.İSKAKOVA, C.SMANALİYEVA, C.OSKONBAYEVA. Investigation of Phenolic Content, Antioxidant Capacity and Pomological Characterisation of Wild Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) from the Walnut-Fruit Forest of Kyrgyzstan. Tropentag 2021: Towards shifting paradigms in agriculture for a healthy and sust, 2021. DOI: https://www.tropentag.de/2021/abstracts/links/Oskonbaeva_HRYfvNOU.php. https://www.tropentag.de/2021/abstracts/abstracts.php?menu=1&noID=0&noposter=0&showtime=1.
 2. C.SMANALİYEVA, C.İSKAKOVA, M.Mukaram, A.Giertlova. Collection and Documentation of Data for Establishing a Kyrgyz National Food Composition Database. INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONGRESS ON SCIENCE AND ENGINEERING, 2021. DOI: https://www.ohu.edu.tr/turk-cose-en-2021/headline/12583. https://www.ohu.edu.tr/turk-cose-en-2021.
 3. C.İSKAKOVA, C.SMANALİYEVA. АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИКОРАСТУЩИХ ПЛОДОВ И ЯГОД ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСОВ КЫРГЫЗСТАНА. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ОБЛАСТИ ПИЩЕВОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 2020. DOI: https://kstu.kg/news-ru?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%. https://kstu.kg/news-ru?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=714&cHash=c3e35d154b0007e1e4d1237dd3afdde5.
 4. C.SMANALİYEVA, C.İSKAKOVA, Ж.Осконбаева, Б.Джурупова, F.Wichern, D.Darr. Пищевая ценность дикорастущих плодов и ягод орехово-плодовых лесов Кыргыстана. Международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию ВНИИПП, 2019. DOI: DOI 10.30975/978-5-9909889-2-7-2019-1-1-231-236. https://istina.msu.ru/conferences/255765361/.
 5. C.SMANALİYEVA, C.İSKAKOVA, C.ÖZBEKOVA, Ж.Осконбаева, D.Darr. Investigation of Physiochemical Characteristics of Wild Fruits and Berries from the Walnut-Fruit Forests of Southern Kyrgyzstan. Tropentag 2018 International Research on Food Security, Natural Resource Managem, 2018. DOI: https://www.tropentag.de/2018/proceedings/proceedings.pdf. https://www.tropentag.de/2018/proceedings/proceedings.pdf.
 6. C.İSKAKOVA, A.DEYDİEV, C.SMANALİYEVA. Investigation of Rheological Behavior of Kyrgyz Traditional Beverages Bozo and Maksym during Storage Period. The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, 2017. DOI: https://www.researchgate.net/publication/328531834_Investigation_of_Rheological_. https://biskek.agrieurasia.com/TR/tum-duyurular/.

Китептери

 1. C.SMANALİYEVA, C.İSKAKOVA, M.Musulmanova, A.Giertlova. Kyrgyzstan’s Food Composition Table / Кыргызстандын тамак-аш азыктарынын курамынын таблицасы. Полиграфбумресурсы. https://www.eurofir.org/1st-kyrgyz-food-composition-tables/.

Долбоорлору

 1. М.Долаз, Ж.Искакова, Н.Шайкиева, К.Кемелов, М.Молдобаев, Н.Челикчи. КЫРГЫЗСТАНДА БАЙПАК ЧЫГАРГАН ТЕКСТИЛ ФАБРИКА ТАШТАНДЫЛАРЫНАН ЦЕЛЛЮЛОЗА БИРИКМЕЛЕРИН СИНТЕЗДӨӨ, АЛАРДЫ МҮНӨЗДӨӨ ЖАНА ТАМАК-АШ СЕКТОРУНДА КОЛДОНУУ . KTMU-BAP-2020.FBE.05.

Патенттери

-

Дизайндары

-