User Pic

Көчүрүү

  • Доц.Др.
  • Венера Исаева
  • Айыл чарба факультети
  • Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү
  • venera.isaeva@manas.edu.kg

Билими

-

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1КыргызчаC2C2C2C2C2
2АнглисчеB2B2B2B2B2
3ОрусчаC2C2C2C2C2
4ТүркчөA2A2A2A2A2

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

-

Илимий багыттары

Өсүмдүктөрдүн биотехнологиясы, Өсүмдүктөрдү жетиштирүү

Берген сабактары

BTB-410 Була юсүмдүктюрү

BTB-259 Талаа өсүмдүктөрү

BTB-257 Мелүүн климаттын талаа өсүмдүктөрү

BTB-253 Өсүмдүктөрдүн биохимиясы

BTB-152 Өсүмдүктөрдүн физиологиясы

BTB-403 Дан жана чанактуу дан өсүмдүктөр

ZİR-401 Өсүмдүк биотехнологиясы

BTB-329 Талаа юсүмдүктюрү

BTB-311 Кючют юстүрүү ыкмалары

BTB-305 Салкын климаттагы дан эгиндери

Толук көрсөт...

BTB-304 Жылуулукту сүйүүчү дан эгиндери (kурстук иш)

BTB-301 Үрюнчүлүк технологиясы

BTB-404 Техникалык өсүмдүктөр

BTB-303 Талаа өсyмдyктөрy

BTB-207 Дыйканчылык

BKO-102 Юсүмдүктюрдүн физиологиясы жана биохимиясы

ZİR-204 Өсүмдүктөрдүн генетикасы

BTB-203 Өсүмдүктөрдүн селекциясы

BTB-201 Өсүмдүктөрдүн физиологиясы жана биохимиясы

BTB-104 Юсүмдүк генетикасы

BKO-104 Өсүмдүктөрдүн генетикасы

ZİR-202 Өсүмдүктөрдүн селекциясы

YÖD-202 Өсүмдүктөрдүн селекциясы (курстук иш)

Административдик кызматтары

-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

-

Башка журналдарда басылган макалалары

-

Докладдары

-

Китептери

-

Долбоорлору

  1. Х.З.Табризи, А.Дурсун, Х.Х.Малеки, Ж.Өзбекова, М.Гөре, С.С.Масоолех, С.Бобушова, В.Исаева, Т.Эсенали Уулу. Ар кандай биологиялык жер семирткичтердин кургакчылык стресс шарттарында өскөн майдык жана чагылуучу күн карама (Helianthus annuus L.) сортторунун сандык жана сапаттык касиеттерине тийгизген таасирин аныктоо. KTMU-BAP-2023.FB.08.

Патенттери

-

Дизайндары

-