User Pic

Көчүрүү

  • Доц.М.А.Др.
  • Таир Эсенали Уулу
  • Айыл чарба факультети
  • Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү
  • tair.esenaliuulu@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр2009 - 2014Өсүмдүктөрдү коргоо, Кыргыз-Түрк Манас Университети
2Магистр2014 - 2016Өсүмдүктөрдү коргоо, Чукурова Университети

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1КыргызчаC2C2C2C2C2
2АнглисчеB2C1B2B2C1
3ОрусчаC1C1C1C1C1
4ТүркчөC2C2C2C2C2

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

-

Илимий багыттары

Айыл-чарба этномология

Берген сабактары

BKO-518 Энтомофаг курт-кумурскалар

BKO-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii (юндүрүштүк практика i

BKO-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

BKO-414 Долбоор даярдоо техникасы

BKO-406 Фитопаразиттик нематоддор жана алар м-н күрюшүү чаралар

BKO-403 Талаа юсүмдүктюрүнүн зыянкечтери

BKO-359 Курт-кумурскалардын морфологиясы

BKO-356 Биологиялык коргоо

BKO-352 Өсүмдүкт.зыянкечтери менен күрөшүү ыкмалары ж-а пестиц.

STJ-352 Практика ii (кесиптик-өндүрүштүк практика)

Толук көрсөт...

BKO-351 Курт-кумурскалардын систематикасы

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BTB-417 Лабораториялык иштердин техникасы

BTB-414 Долбоор даярдоо техникасы

BKO-313 Юсүмдүк зыянкечтери жана күрюшүү чаралары

BKO-307 Курт-кумурскалардын систематикасы

BKO-304 Мюмю-жемиш жана жашылча юсүмдүктюрүнүн илдеттери

STJ-252 Практика i (илимий практика)

Административдик кызматтары

#КызматыБөлүмБашталышыБүтүшү
1Декан жардамчысыАйыл чарба факультети17.01.2024-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

  1. Ş.YILDIZ, İ.ERPER, T.ESENALİ UULU, S.COLDOŞBEKOVA, G.ÖZER, T.Bozoğlu, M.Alkan, M.İMREN, F.Tekin, A.A.Dababat, S.Derviş. (2023). Fungal Pathogens Associated with Crown and Root Rot in Wheat-Growing Areas of Northern Kyrgyzstan. JOURNAL OF FUNGI , 9(1), 124-193. DOI: https://doi.org/10.3390/jof9010124. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000917133900001.
  2. Ş.YILDIZ, T.ESENALİ UULU, A.Saleh, A.A.Dababat, M.İmren, G.ÖZER, F.Mokrini. (2023). Occurrence, identification and phylogenetic analyses of cereal cyst nematodes in Kyrgyzstan. Russian Journal of Nematology, 31(1), 29-38. DOI: doi: 10.24412/0869-6918-2023-1-29-38. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000975240000001.

Башка журналдарда басылган макалалары

  1. Ş.YILDIZ, T.ESENALİ UULU, E.KANATBEK UULU. (2021). A Survey for Plant-Parasitic Nematodes Associated with Strawberry (Fragaria ananassa Duch) Crop in Chui Province, Kyrgyzstan. Manas journal of Agriculture Veterinary and Life Scienses, 11(2), 179-185. https://dergipark.org.tr/en/pub/mjavl/issue/66395/935494.
  2. H.GÖÇMEN, A.ABDYGAPAROV, U.Yükselbaba, T.ESENALİ UULU. (2019). Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Bişkek popülasyonunun mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik özellikleri üzerine bir araştırma. Mediterranean Agricultural Sciences, 32(2), 141-144. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mediterranean/issue/44395/545477.

Докладдары

-

Китептери

-

Долбоорлору

  1. Х.З.Табризи, А.Дурсун, Х.Х.Малеки, Ж.Өзбекова, М.Гөре, С.С.Масоолех, С.Бобушова, В.Исаева, Т.Эсенали Уулу. Ар кандай биологиялык жер семирткичтердин кургакчылык стресс шарттарында өскөн майдык жана чагылуучу күн карама (Helianthus annuus L.) сортторунун сандык жана сапаттык касиеттерине тийгизген таасирин аныктоо. KTMU-BAP-2023.FB.08.

Патенттери

-

Дизайндары

-