User Pic

Көчүрүү

 • Доц.М.А.Др.
 • Хоссеин Зеиналзадех Табризи
 • Айыл чарба факультети
 • Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү
 • h.zeynelzade@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр2000 - 2004Өсүмдүктөрдүн селекциясы жана селекциясы, Ислам Азад университети, Хой кампусу, Иран
2Магистр2004 - 2007Өсүмдүктөрдү өстүрүү, Ислам Азад университети, Тебриз кампусу, Иран
3Ph.D2009 - 2014Өсүмдүктөрдүн селекциясы жана селекциясы, Ататүрк университети

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1КыргызчаA1A1A1A1A1
2АнглисчеC1C1C1C1C1
3ТүркчөC2C2C2C2C2

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

1Магистрдик диссертация2007Күн караманын бир кайчылаш гибриддериндеги генетикалык параметрлерди баалоо
Өсүмдүктөрдү өстүрүү, Ислам Азад университети, Тебриз кампусу, Иран
2Доктордук диссертация2014TRAP жана SSR молекулярдык маркерлерин колдонуу менен күн карама генотиптериндеги генетикалык биологиялык ар түрдүүлүктү аныктоо
Өсүмдүктөрдүн селекциясы жана селекциясы, Ататүрк университети

Илимий багыттары

Өсүмдүктөрдүн биотехнологиясы, Өсүмдүктөр физиологиясы, Өсүмдүктөрдү жетиштирүү, Талаа өсүмдүктөрү

Илимий даражалары

1Доц.М.А.Др.2017Талаа жана багбанчылык, Ардабил айыл чарба изилдөө борбору, Иран
2Доц.М.А.Др.2022Бакча жана талаа өсүмдүктөрү, Кыргыз-Түрк Манас университети

Берген сабактары

FBE-801 Илимий изилдөө практикасы

FBE-800 Магистрдик диссертация

BTB-513 Өсүмдүктөрдүн уруктануу биологиясы

FBE-505 Айыл чарба маалыматтарын талдоо ыкмалары

BTB-409 Крахмал жана кант юсүмдүктюрү

BTB-401 Шалбаа жана жайыт юсүмдүктюрүн башкаруу

BTB-355 Жүзүм өстүрүүчүлүк

BTB-353 Өсүмдүк биотехнологиясы

ZRF-351 Агрономиядагы илимий изилдөө негиздери

BTB-303 Юсүмдүктюрдүн селекциясы

Толук көрсөт...

BTB-251 Өсүмдүктөрдүн генетикасы

BKO-211 Статистика

BTB-512 Техникалык өсүмдүктөрдүн селекциясы

BTB-510 Тереңдетилген өсүмдүк биотехнологиясы

BTB-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii (юндүрүштүк практика i

BTB-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

BTB-406 Дары дармек жана жыпар жыттуу юсүмдүктюр

BTB-306 Май юсүмдүктюрү

ZRF-156 Биометрия

Административдик кызматтары

#КызматыБөлүмБашталышыБүтүшү
1Бөлүм башчысыМөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү01.02.2023-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

 1. B.Bakhshi, H.A.Oghan, V.Rameeh, H.Z.TABRİZİ, A.Askari, A.Faraji, G.Ghodrati, H.R.Fanaei, A.K.Danaei, N.Kazerani, K.Payghamzadeh, D.Kiani, H.Sadeghi, F.Shariati, A.Dalili, M.A.A.N.Afrouzi. (2023). Trait profiling and genotype selection in oilseed rape using genotype by trait and genotype by yieldtrait approaches. FOOD SCIENCE & NUTRITION, 11(00), 3083–3095. DOI: 10.1002/fsn3.3290. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000939875100001.
 2. A.HAJIVAND, A.ASGHARI, R.KARIMIZADEH, H.MOHAMMADDOUST-CHAMANABAD, H.Z.TABRİZİ. (2020). Stability analysis of seed yield of advanced chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes under tropical and subtropical rainfed regions of Iran. Applied Ecology and Environmental Research, 18(2), 2621-2636. DOI: 10.15666/aeer/1802_26212636. WOS:000530720800039.

Башка журналдарда басылган макалалары

 1. F.Samadzadeh, A.Pirzad, H.Z.TABRİZİ. (2023). Effect of Plant Pattern and Density on Morphological Characteristics and Yield-Related Traits of Non-Dehiscent Sesame Cultivar. Journal of Crops Improvement, 25(1), 51-63. https://doi.org/10.22059/jci.2022.334457.2686.
 2. B.Bakhshi, H.A.Oghan, V.Rameeh, H.R.Fanaei, A.Askari, A.Faraji, G.Ghodrati, H.Z.TABRİZİ, K.Payghamzadeh, D.Kiani, H.Sadeghi, N.Kazerani, A.K.Danaei, A.Dalili, M.A.A.N.Afrouzi. (2023). Analysis of genotype by environment interaction to identify high-yielding and stable oilseed rape genotypes using the GGE-biplot model. Ecological Genetics and Genomics, 28(1), 100187. https://doi.org/10.1016/j.egg.2023.100187.
 3. M.Göre, H.Z.TABRİZİ, O.Kurt. (2023). Correlation and sequential path analysis of oil yield and related characteristics in camelina under seasonal variations. OCL - Oilseeds and fats, Crops and Lipids, 30(2), 1. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000907827300001.
 4. S.H.Shojaei, K.Mostafavi, I.Ansarifard, M.R.Bihamta, H.Z.TABRİZİ, A.Omrani, M.Gore, S.M.N.Mousavi. (2023). Comparison of genotype × trait and genotype × yield-trait biplots in Sunflower cultivars. International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, 7(1), 136-147. https://doi.org/10.31015/jaefs.2023.1.17.
 5. H.Z.TABRİZİ, A.Hosseinpour, M.Ghaffari, K.Haliloglu. (2022). Genetic structure and marker-trait associations in parental lines of sunflower (Helianthus annuus L.). Iranian Journal of Plant Physiology, 12(1), 3955-3971. 10.30495/ijpp.2021.1933502.1340.
 6. H.Z.TABRİZİ, M.Ghaffari, A.Hosseinpour. (2019). Correlation and path analysis of yield and related traits in sunflower (Helianthus annuus L.) Under normal and drought stress conditions. BIOSCIENCE RESEARCH, 16(1), 658-666. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000469218000066.
 7. H.Z.TABRİZİ, K.Haliloglu, M.Ghaffari, A.Hosseinpour. (2018). Assessment of genetic diversity among sunflower genotypes using microsatellite markers. MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS, 7(3), 143-152. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000445720500006.

Докладдары

 1. A.Barghi, A.Omrani, H.Z.TABRİZİ. Changes in the physiological characteristics of wheat with the application of growth-promoting bacteria and zinc sulfate fertilizer. International Symposium “Microorganisms and the Biosphere (Microbios-2023)", 2023. https://microbios2023.manas.edu.kg/en.
 2. A.Barghi, A.Omrani, H.Z.TABRİZİ. Yield and yield components of wheat as affected by plant growthpromoting bacteria and zinc sulphate fertilizer under drought stress conditions. International Symposium “Microorganisms and the Biosphere (Microbios-2023)", 2023. https://microbios2023.manas.edu.kg/en.

Китептери

 1. V.Rameeh, A.Faraji, H.Z.TABRİZİ. The Science of Oilseed Rape Production in Iran. Iran University Press. Root and stem development. https://iup.ac.ir/product/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84/.

Долбоорлору

 1. Х.З.Табризи, А.Дурсун, Х.Х.Малеки, Ж.Өзбекова, М.Гөре, С.С.Масоолех, С.Бобушова, В.Исаева, Т.Эсенали Уулу. Ар кандай биологиялык жер семирткичтердин кургакчылык стресс шарттарында өскөн майдык жана чагылуучу күн карама (Helianthus annuus L.) сортторунун сандык жана сапаттык касиеттерине тийгизген таасирин аныктоо. KTMU-BAP-2023.FB.08.

Патенттери

-

Дизайндары

-