User Pic

Көчүрүү

 • Доц.М.А.Др.
 • Эмил Өмүрзак Уулу
 • Инженердик факультети
 • Химия инженердиги бөлүмү
 • emil.omurzak@manas.edu.kg

Билими

-

Тил билүү деңгээли

-

Диссертациялары

-

Илимий багыттары

Электр жана электроника, Физика, Химия инженериясы, Химия технологиясы, Инженерия, Сырткы бет химиясы

Илимий даражалары

1Др.2004Инженердик, Кумамото Университети
2Доц.М.А.Др.2015Химия инженердиги, Кыргыз-Турк Манас Университети
3Доц.М.А.Др.2009Инженердик, Кумамото Университети

Берген сабактары

FBE-801 Илимий практика

FBE-800 Магистрдик диссертация

KMM-610 Конвективдүү жылуулук алмашуу

KMM-601 Тереңдетилген зат алмашуу кубулуштары ii

KMM-507 Тереңдетилген нанотехнология

KMM-505 Химия инженерлигинде математикалык моделдөө

KMM-501 Тереңдетилген зат алмашуу кубулуштары

KMM-429 Долбоорду пландаштыруу жана уюштуруу

KMM-327 Күндөн жана күйүүчү батарея.рдан энер.я алуу технол.ары

UME-111 Физика i

Толук көрсөт...

KMM-577 Тереңдетилген нанотехнология

KMM-514 Атайын темалар

KMM-502 Илимий изилдөө практикасы

KMM-500 Магистрдик диссертация

KMM-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

KMM-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

KMM-345 Колдонмо механика

KMM-325 Нанотехнология киришүү

KMM-306 Бөлүү процесстери

KMM-301 Химия техн.нын проц.ри ж-а аппар.тары ii(жылуу.к проц.)

UME-112 Физика ii

KMM-503 Кесиптик чет тил

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BTZ-451 Дипломдук иш i

KMM-328 Электротехника жана өндүрүштүк электроника

FEN-112 Физика ii

KYM-530 Илим измлдөө иши

KMM-512 Тереңдетилген нанотехнология

KYM-500 Илимий изилдөө практикасы

STJ-402 Практика iii

MÜH-205 Колдонмо механика

KMÜ-323 Нанотехнологияга кириш

KYM-505 Кесиптик чет тил

FBE-503 Инженердик математика

KMÜ-338 Наноматериалдардын структурасы жана касиеттери

CEV-505 Адистик боюнча чет тил

STJ-202 Практика i

KMÜ-432 Химиялык инженерия лабораториясы iii

KMÜ-431 Нанотехнология

KMÜ-406 Химия инженерлиги лабораториясы iii

KMÜ-405 Химия инженерлиги лабораториясы ii

KMÜ-322 Химия инженерлиги лабораториясы i

KMÜ-214 Жаңы материалдар

YAB-050 Чет тил сынагы

KMÜ-452 Бүтүрүү иши ii

KMÜ-451 Бүтүрүү иши i

KMÜ-315 Механика

Административдик кызматтары

#КызматыБөлүмБашталышыБүтүшү
1BİYAM башчысы жардамчысыБиотехнология жана биотүрдүүлүк изилдөө борбору06.12.201714.11.2020
2BİYAM башчысы жардамчысыБиотехнология жана биотүрдүүлүк изилдөө борбору01.01.201701.09.2017
3Институт директорунун жардамчысыТабигый илимдер институту24.11.2021-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

1
Магистр
Кубанычбек Кубатбек уулу
2023
NANOMATERYALLERİN YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI: FONKSİYONEL YÜZEY
2
Магистр
Чолпон Жолдошбекова
2022
NANOPARTİKÜLLERİN HAVA VE SUNUN TEMİZLENMESİNDE KULLANILMASI
3
Магистр
Алтынай Абдырашит кызы
2022
SİLİCON NANOPARÇACIKLARIN ALINMASI VE ÖZELLİKLERİ
4
Магистр
Бакытбек Сатыбеков
2020
NANOPARTİKÜLLER KULLANARAK SÜPERHİDROFOBİK KAPLAMALARIN ELDE EDİLMESİ
5
Магистр
Гузель Уметова
2019
AG/CU NANOKOMPOSİTLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

 1. K.SARTOVA, E.ÖMÜRZAK UULU, B.BORKOYEV, A.Zhypargul. (2019). Activated carbon obtained from the cotton processing wastes . DIAMOND AND RELATED MATERIALS, Том91 (91), 90-97. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000457660500011.

Башка журналдарда басылган макалалары

 1. E.ÖMÜRZAK UULU, K.SARTOVA, К.Гулнара, Ж.Келгенбаева. (2022). Activated Carbon for Wastewater Treatment from Phenol Compounds. CHEMISTRY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 30(3), 402-407. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000866488800001.
 2. E.ÖMÜRZAK UULU, A.KALBEKOV. (2022). Properties of ZnO and Zn Nanoparticles Produced by Electrical Discharge in Liquid Method. Proceedings of international exchange and innovation conference on engineering & sciences (IEICES), (8), 335-339. https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/5909113/2022_p335.pdf.
 3. E.ÖMÜRZAK UULU, Алтынай. (2022). КРЕМНИЙ НАНОБӨЛҮКЧӨСҮНҮН АЛЫНЫШЫ ЖАНА АЛАРДЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ. Известия ВУЗов Кыргызстана, 1(1), 42-46. http://www.science-journal.kg/kg/journal/2/archive/15241.
 4. E.ÖMÜRZAK UULU, Чолпон. (2022). НАНОБӨЛҮКЧӨЛӨРДҮ СУУНУ ТАЗАЛООДО КОЛДОНУУ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, 4(4), 35-44. DOI:10.26104/NNTIK.2022.86.83.007.
 5. E.ÖMÜRZAK UULU. (2022). Eco-Friendly Synthesis of Silver Nanoparticles Using Pulsed Plasma in Liquid: Effect of Surfactants. Surfaces, 5(1), 202-208. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000774461200001.

Докладдары

-

Китептери

-

Долбоорлору

 1. К.Сартова, Э.Өмүрзак Уулу, Б.Боркоев, К.Салиева, А.Усубалиева, А.Мажитова, К.Г, С.Ш, Д.А, А.Г. Жергиликтүү өсүмдүк сырьелорунун калдыктарын кайрадан иштетүүнүн технологиясын иштеп чыгуу. 0007671.

Патенттери

-

Дизайндары

-