User Pic

Көчүрүү

  • Доц.Др.
  • Улаш Ажарөз
  • Ветеринария факультети
  • ulas.acaroz@manas.edu.kg

Билими

-

Тил билүү деңгээли

-

Диссертациялары

-

Илимий багыттары

-

Берген сабактары

VET-553 Аары оорулары

VET-433 Азык-түлүктүн гигиенасы ж-а көзөмөл

VET-361 Ары оорулары

VET-211 Биостатистика

VET-434 Эттин гигиенасы, экспертизасы ж-а технологиясы

VET-360 Аарычылык

Административдик кызматтары

-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

-

Башка журналдарда басылган макалалары

  1. F.R.İSTANBULLUGİL, U.ACARÖZ, K.Zhu, D.A.Acaröz. (2023). Mechanisms of probiotic Bacillus against enteric bacterial infections. One Health Advances, 1(23), 1-22. https://onehealthadv.biomedcentral.com/articles/10.1186/s44280-023-00020-0.

Докладдары

  1. F.R.İSTANBULLUGİL, M.ŞAHİN, U.ACARÖZ, A.DÜYŞÖBAYEVA, D.A.Acröz. Beekeeping and Honey Production in Krgyzytan. Second International Congress on Bee Sciences, 2023. https://www.beeandlifecongress.com/.

Китептери

-

Долбоорлору

-

Патенттери

-

Дизайндары

-