User Pic

Көчүрүү

  • Проф.Др.
  • Митат Шахин
  • Ветеринария факультети
  • mitat.sahin@manas.edu.kg

Билими

-

Тил билүү деңгээли

-

Диссертациялары

-

Илимий багыттары

-

Берген сабактары

VET-303 Вирусология i

VET-301 Эпидемиология

VET-207 Микробиология i

VET-155 Биотехнология

VET-438 Куштардын оорулары

VET-332 Вирусология ii

VET-212 Иммунология жана серология

VET-204 Микробиология ii

VET-325 Вирусология i

VET-323 Эпидемиология

Толук көрсөт...

VET-229 Иммунология-серология

VET-227 Микробиология i

VET-224 Микробиология ii

VTR-111 Биотехнология

Административдик кызматтары

-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

-

Башка журналдарда басылган макалалары

-

Докладдары

  1. F.R.İSTANBULLUGİL, M.ŞAHİN. The Antimicrobial Effects of Krgyz Honey. Second International Congress on Bee Sciences, 2023. https://www.beeandlifecongress.com/.
  2. F.R.İSTANBULLUGİL, M.ŞAHİN, U.ACARÖZ, A.DÜYŞÖBAYEVA, D.A.Acröz. Beekeeping and Honey Production in Krgyzytan. Second International Congress on Bee Sciences, 2023. https://www.beeandlifecongress.com/.

Китептери

-

Долбоорлору

-

Патенттери

-

Дизайндары

-