User Pic

Көчүрүү

 • Проф.Др.
 • Метин Байрактар
 • Ветеринария факультети
 • metin.bayraktar@manas.edu.kg

Билими

-

Тил билүү деңгээли

-

Диссертациялары

-

Илимий багыттары

-

Берген сабактары

VET-352 Компьютердик программаларды колдонуу менен рацион түзүү

VET-343 Альтернативдүү куштарды өстүрүү

VET-342 Айбандардын селекциясы

VET-340 Зоотехния ii

VET-338 Айбандарды тоюттандыруу ж-а тоют-га байланыштуу оорулар

VET-335 Тоют гигиенасы жана технологиясы

VET-333 Зоотехния i

VET-329 Мал чарба экономикасы

VET-232 Жаныбарлардын бакубаттуулугу

VET-130 Математика жана биостатистика

Толук көрсөт...

VET-113 Ветеринардык генетика

VET-244 Ветеринария кесибинде биостатистика

VET-459 Айбандарды органикалык тоюттандыруу

VET-313 Тоюттун гигиенасы жана технологиясы

VET-311 Зоотехния i

Административдик кызматтары

-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

-

Башка журналдарда басылган макалалары

 1. A.TAŞ, K.KARAKUS, H.CELIKYUREK, T.AYGUN, M.M.TARIQ, M.BAYRAKTAR. (2019). Herd Management and Manager in Turkey Livestock. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, 9(2), 99-103. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903639.
 2. İ.Kisadere, M.BAYRAKTAR, R.Salykov. (2019). Some hematological and biochemical reference values of the thoroughbred Appaloosa horse breeds reared in Kyrgyzstan. Comparative Clinical Pathology, 28(may), 1651-1660. https://link.springer.com/article/10.1007/s00580-019-02991-2.

Докладдары

 1. A.TAŞ, İ.ŞEN, H.H.ARI, M.BAYRAKTAR, N.A.Uluu. The Radiografic Skull Measurments of Taygan Puppies. international congress on biological and health sciences, 2021. https://www.kongreuzmani.com/international-congress-on-biological-and-health-sciences-icbh-2021.html.
 2. M.BAYRAKTAR, F.R.İSTANBULLUGİL. The Effect of Koumiss on Some Yield Traits in Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica). INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOLOGICAL AND HEALTH SCIENCES, 2021. https://isb2021.com/.

Китептери

-

Долбоорлору

 1. А.Түлөбаев, М.Байрактар, Н.Алдаяров, У.Алимов, А.Бегалиев. Жылкы үйүрүнүн бакубаттуулугун баалоо протоколун иштеп чыгуу. KTMU-BAP-2021.FB.01.
 2. Х.Х.Ары, И.Шен, А.Таш, М.Байрактар, А.Бегалиев, М.Гарип. Кыргыз Тайган тукумундагы иттердин айрым морфологиялык өзгөчөлүктөрүн изилдөө. KTMU.BAP-202I .FB.O7.
 3. А.Ришванлы, М.Байрактар, Р.Салыков, Н.Кадыралиева, Ф.Р.Истанбуллугил, А.Жунушова. Жылкыларда Th1/Th2 цитокин тең салмактуулугун изилдөө. 2022.FB.03.

Патенттери

-

Дизайндары

-