User Pic

Көчүрүү

  • Нур Абдыманап Уулу
  • Ветеринария факультети
  • nur.abdymanap@manas.edu.kg

Билими

-

Тил билүү деңгээли

-

Диссертациялары

-

Илимий багыттары

Ветеринария

Берген сабактары

-

Административдик кызматтары

-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

-

Башка журналдарда басылган макалалары

  1. A.RİŞVANLI, A.TAŞ, A.AYTMIRZA KIZI, N.ABDIMANAP UULU, S.BELEK KIZI, A.DÜYŞÖBAYEVA. (2022). Unilateral Uterine Torsion in a Shorthair Scottish Queen. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, 12(2), 66 - 168. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjavl/issue/74096/1185143.

Докладдары

  1. A.RİŞVANLI, A.TAŞ, İ.ŞEN, F.HATİPOĞLU, N.ABDIMANAP UULU. Complicated Humeral Fracture in a Mountain Gazelle (Gazella gazella) Calf in Kyrgyzstan.. 3rd. International Congress on Biological and Health Sciences Congress (ICBH), 2023. DOI: 975-605-71368-4-8. https://www.biohealthcongress.com/wp-content/uploads/2023/07/ICBH-2023-ABSTRACT-BOOK.pdf.
  2. A.TAŞ, İ.ŞEN, H.H.ARI, A.RİŞVANLI, N.ABDIMANAP UULU, A.DÜYŞÖBAYEVA, S.BELEK KIZI, A.CUNUŞOVA. A Case of Chelio Coritis Purulenta in Horse. international congress on biological and health sciences, 2022. https://www.biohealthcongress.com/.

Китептери

-

Долбоорлору

  1. А.Таш, И.Шен, Х.Х.Ары, Ф.Хатипоглу, Р.Салыков, А.Айтмырза Кызы, Н.Абдыманап Уулу, М.Самсалиыив, С.Коломулов. Койлордун мээсине жайгашкан Coenurus cerebralis кистасын хирургиялык жол менен чыгаруу. KTMU-BAP-202I,FB.O6.
  2. Ф.Р.Истанбуллугил, И.Шен, А.Жунушова, Н.Абдыманап Уулу, К.Үней, О.Чорум. Бөдөнөдө ар түрдүү дозаларда оозеки кабыл алынгандан кийин толфенамин кислотасынын фармакокинетикасын жана кыртыш калдыктарын аныктоо. KTMU-BAP-2023.FB.11.

Патенттери

-

Дизайндары

-