User Pic

Көчүрүү

  • Убейдуллах Шенер
  • Кесиптик жогорку мектеп
  • Маркетинг прогаммасы
  • ubeydullah.sener@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр2008 - 2013Экономика, СТАМБУЛ УНИВЕРСИТЕТИ
2Магистр2015 - 2017Экономика, БГУ
3Ph.D2018 - 2022Экономика, KTMU

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1КыргызчаC2C2C2C2C2
2АнглисчеC1C1C1C1C1
3ОрусчаC1C1C1C1C1

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

1Магистрдик диссертация2017Мамлекеттик башкаруудагы түз жана өкүлчүлүктүү демократия
Саясат таануу жана эл аралык мамилелер, BGU
2Доктордук диссертация2022Универсалдуу негизги киреше модели жана ислам экономикасында зекеттин колдонулушу Салыштыруу
Экономика , KTMU

Илимий багыттары

Банк иштетүү, Экономика, Маркетинг, Экономика, Экономика политикасы, Экономика теориясы

Илимий даражалары

1Др.2018Экономика, KTMU

Берген сабактары

BRY-227 Бизнестеги лидерлик

PAZ-223 Ишкерд..л.к

PAZ-205 Логистика

PAZ-201 Электрондук маркетинг

PAZ-103 Кардарлар менен болгон байланышты башкаруу

MHS-101 Мекеменин экономикасы

BRY-216 Бизнестеги лидерлик

TUO-214 Өндүрүштүк практика ii

TUO-213 Өндүрүштүк практика - i

PAZ-209 Уюмдун соода саясаты

Толук көрсөт...

PAZ-207 Кардарлар менен болгон байланышты башкаруу

PAZ-203 Маркетингдик иш жүргүзүүдө маалыматтык технологиялар

PAZ-202 Логистика

MHS-200 Мекеменин экономикасы

TUO-152 Окуу практикасы

PAZ-104 Эл аралык маркетинг

TUO-101 Туризм экономикасы

MHS-223 Уюмдун каржы саясаты

TUO-112 Окуу практикасы

PAZ-110 Баа түзүүнүн негиздери

PAZ-108 Уюмдун тышкы экономикалык саясаты

STJ-102 Окуу практикасы

PAZ-100 Статистика

BRY-208 Уюмдук жүрүш-туруш

BRY-271 Ишкердүүлүк

ÇKG-259 Ишкердүүлүк

TUO-220 Туризм экономикасы

PAZ-210 Логистика

MHS-131 Экономика теориясынын негиздери

TUO-128 Продуктту сатуу жана өнүктүрүүнүн технологиясы

PAZ-114 Ишкердүүлүктүн негиздери

BRY-103 Мамл.-жеке менчик ишкан.структ.ж-а алардын байланыш

BRY-255 Жыйындарды башкаруу

PAZ-218 Соода кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу

PAZ-217 Коомчулук менен байланыш

PAZ-211 Сапатты башкаруу системасы

BRY-148 Коммуникация

OTO-274 Убакытты башкаруу

BRY-266 Адам ресурстарын башкаруу

MHS-252 Адам ресурстарын башкаруу

BRY-236 Адам ресурстарын башкаруу

MHS-142 Микроэкономика

Административдик кызматтары

-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

-

Башка журналдарда басылган макалалары

  1. U.ŞENER, C.BUYAR. (2022). Tarihi Perspektiften, Sosyo-Ekonomik Değerler Açısından Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Asya Ülkelerine Etkileri. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi The Journal of International Civilization Studies INCISS, 7(2), 136-149. https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/74105.
  2. U.ŞENER, İ.H.SUGÖZÜ. (2022). A New Hegemony Attempt in Central Asia: China’s One Belt One Road (OBOR/BRI) Project. Journal of Economic and Administrative Approaches, 4(2), 1-14. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeaa/issue/74293 .
  3. U.ŞENER, D.CAPAROVA. (2021). TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARININ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ YERİ VE GELECEĞİ. REFORMA, 2(90), 33-43. https://dergipark.org.tr/tr/pub/reforma/issue/64623.

Докладдары

  1. . Stratejik Denge Arayışları; Orta Asya'da Çin ve Rusya. 2.Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2021. https://javscongress.com/.

Китептери

  1. . KIRGIZİSTAN ARAŞTIRMALARI. byrpublishinghouse. https://byrpublishinghouse.com/Our-Publications.html.

Долбоорлору

-

Патенттери

-

Дизайндары

-