User Pic

Көчүрүү

 • Проф.Др.
 • Ибрахим Халил Сугөзү
 • Экономика жана башкаруу факультети
 • Экономика бөлүмү
 • ihsugozu@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр1995 - 1999,
2Магистр2000 - 2002,

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1АнглисчеB2C1C1B2C1

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

-

Илимий багыттары

Экономика, Айыл чарба экономикасы, Экономика, Экономика теориясы

Илимий даражалары

1Др.2002,
2Доц.М.А.Др.2009,
3Доц.Др.2012,
4Проф.Др.2017,

Берген сабактары

EKN-900 Доктордук диссертация

YET-900 Адистик сынак

EKN-641 Түркия экономикасынын учурдагы проблемалары

EKN-203 Макроэкономика i

EKN-101 Экономика теориясынын негиздери i

TED-003 Доктордук диссертация

EKN-514 Макроэкономикалык анализ

EKN-500 Магистрдик диссертация

FIN-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

FIN-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

Толук көрсөт...

EKN-420 Түркия экономикасы

EKN-404 Түркия экономикасы

EKN-204 Макроэкономика ii

EKN-102 Экономика теориясынын негиздери ii

EKN-602 Тереңдетилген макроэкономикалык анализ

EKN-600 Доктордук (ph.d) диссертация

EKN-510 Илим изилдөө практикасы

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BTZ-451 Дипломдук иш i

EKN-515 Макроэкономикалык анализ

EKN-413 Жүрүм-турум экономикасы

EKN-351 Дүйнөлүк экономика

Административдик кызматтары

#КызматыБөлүмБашталышыБүтүшү
1Декан Экономика жана башкаруу факультети01.09.202115.11.2021

Жетекчилык кылган диссертация темалары

1
Магистр
Сайед абдуллах Омер
2023
DIŞ TİCARET İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: AFGANİSTAN ÖRNEĞİ

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

 1. İ.H.SUGÖZÜ, S.Yaşar, C.Verberi. (2023). The relationship between long-term portfolio investments and growth in the context of asset characteristics and development level. Borsa Istanbul Review, 23(1), 34-43. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000948846300001.
 2. C.VERBERİ, S.YAŞAR, İ.H.SUGÖZÜ. (2023). Capital liberalization, growth and moral hazard: Lessons from the global financial crisis. International Review of Financial Analysis, 2023(90), 1-10. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057521923004179.

Башка журналдарда басылган макалалары

 1. İ.H.SUGÖZÜ, S.YAŞAR. (2023). Which Hypothesis is Valid for OECD Countries in the Context of the Relationship between Energy Consumption and Economic Growth? A Panel Data Analysis. Economy of Regions/Economica Regiona, 19(2), 560-574. https://www.economyofregions.org/ojs/index.php/er/article/view/622.
 2. U.ŞENER, İ.H.SUGÖZÜ. (2022). A New Hegemony Attempt in Central Asia: China’s One Belt One Road (OBOR/BRI) Project. Journal of Economic and Administrative Approaches, 4(2), 1-14. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeaa/issue/74293 .
 3. İ.H.SUGÖZÜ, S.A.OMER. (2022). Ticari açıklık ve ekonomik büyüme ilişkisi: 11 Avrasya ülkesi için panel veri analizi. ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 295-311. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esamdergisi.
 4. İ.H.SUGÖZÜ, U.NURKAMILOVA. (2022). İkiz Açık Hipotezi: Kırgızistan Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Reforma Dergisi, 3(95), 6-17. https://dergipark.org.tr/tr/pub/reforma/issue/73116/1192831.
 5. İ.H.SUGÖZÜ, B.DÖNMEZ. (2022). The Relationship Between Unemployment and Economic Growth Under Okun's Law: A Spatial Econometric Analysis on Eu Countries. Reforma Dergisi, 1(93), 35-44. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2440859.
 6. İ.H.SUGÖZÜ, S.YAŞAR. (2020). The Relationship between Inflation and Interest Rate: Panel Regression and Causality Analyses on OECD Countries. MALIYE DERGISI, 2020(179), 85-105. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000623919200005.
 7. İ.H.SUGÖZÜ, S.YAŞAR. (2020). Portföy Yatırımları İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: 23 OECD Ülkesi İçin Panel Veri Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 23(1), 198-207. https://dergipark.org.tr/tr/pub/selcuksbmyd/issue/53906/667268.

Докладдары

 1. İ.H.SUGÖZÜ, A.MAKSUDUNOV. Kırgızistan’da Yükseköğretim Hizmetinin İhracat Potansiyeli ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Yeri. Türk Devletleri Uluslararası Bilim Şöleni Türk Devletlerinde Toplumsal Dönüşümle, 2021. https://manas.edu.kg/tr/news/2668.
 2. İ.H.SUGÖZÜ, M.N.IŞIK. Migrant Labor: The Case of Labor Migration from Turkey to Europe. 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2021. https://kongre.akademikiletisim.com/files/javs2/javs2_ozet_kitapcigi.pdf.
 3. İ.H.SUGÖZÜ, M.BAYRAK. Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye Bütçesinin Hedef ve Gerçekleşmelerinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2021. https://javscongress.com.
 4. İ.H.SUGÖZÜ, S.YAŞAR. OECD Ülkelerinde Erkek ve Kadın İşgücü İçin İşsizlik Histerisinin Geçerliliği Üzerine Panel Veri Analizi. The International Academician Studies Congress, 2021. https://asc.academicianstudies.com/tr_tr/.
 5. İ.H.SUGÖZÜ, S.YAŞAR. İnovasyon ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Nedensellik Analizi. The International Academician Studies Congress, 2021. https://asc.academicianstudies.com/tr_tr/.
 6. İ.H.SUGÖZÜ, S.YAŞAR, C.BAYIŞOV. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde İslami Finans ve Bankacılığın Durumu: Kırgızistan Örneği. 3th International Congress on Multidisciplinary Social Sciences, 2021. https://icmuss.org/.
 7. İ.H.SUGÖZÜ, S.YAŞAR, U.NURKAMILOVA. Kırgızistan Ekonomisinde Borçlanma ve Sürdürülebilirlik. 3th International Congress on Multidisciplinary Social Sciences, 2021. https://icmuss.org/.

Китептери

 1. İ.H.SUGÖZÜ, S.YAŞAR. Devlet Borçları. Nobel Yayınevi. https://www.nobelyayin.com/.
 2. E.BALTA, İ.H.SUGÖZÜ. Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutlarıyla Şırnak. Paradigma Yayınları. Sosyal Yardımların Sosyo-Ekonomik Etkileri: Şırnak İli Örneği. https://www.paradigmaakademiyayinlari.com/.
 3. İ.H.SUGÖZÜ, E.KILIÇLI. Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutlarıyla Şırnak. Paradigma Yayınları. Şırnak İl Merkezi ile İlçelerinin İşsizlik Haritasının Çıkarılması ve Girişimcilik Olanaklarının Araştırılması. https://www.paradigmaakademiyayinlari.com/.
 4. İ.H.SUGÖZÜ, S.YAŞAR. Göçün 60. Yılında Avrupa'da Türk Toplumu Kimlik Uyum ve Katılım. Nobel Yayınevi. Uluslararası Göç ve Ekonomi İlişkisi Bağlamında Türkiye’den Avrupa’ya İşçi Göçü. https://www.nobelyayin.com/.
 5. S.YAŞAR, İ.H.SUGÖZÜ. İktisadi, Mali ve Finansal Konulara Teorik Bakış Açıları. Gazi Kitabevi. Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İnovasyon İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme. https://gazikitabevi.com.tr/.
 6. S.YAŞAR, İ.H.SUGÖZÜ. Değişimden Dönüşüme Sosyal Bilimlerde Yeni Normlar. Gazi Kitabevi. OECD Ülkelerinde Erkek ve Kadın İşgücü İçin İşsizlik Histerisinin Geçerliliği Üzerine Panel Veri Analizi. https://gazikitabevi.com.tr/.
 7. S.YAŞAR, İ.H.SUGÖZÜ. Değişimden Dönüşüme Sosyal Bilimlerde Yeni Normlar. Gazi Kitabevi. İnovasyon ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Nedensellik Analizi. https://gazikitabevi.com.tr/.
 8. İ.H.SUGÖZÜ, S.YAŞAR, C.BAYIŞOV. Current Debates on Social Sciences 6. Bilgin Kültür Sanat Yayınları. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde İslami Finans ve Bankacılığın Durumu: Kırgızistan Örneği. https://www.bilginyayinevi.com/.
 9. İ.H.SUGÖZÜ, S.YAŞAR, U.NURKAMILOVA. Current Debates on Social Sciences 6. Paradigma Yayınları. Kırgızistan Ekonomisinde Borçlanma ve Sürdürülebilirlik. https://www.bilginyayinevi.com/.

Долбоорлору

-

Патенттери

-

Дизайндары

-