User Pic

Көчүрүү

 • Др.
 • Нурлан Маматов
 • Айыл чарба факультети
 • Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү
 • nurlan.mamatov@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр1985 - 1990Зооинжинер, КУАУ
2Магистр1990 - 1991Зооинжинер, КУАУ

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1КыргызчаC2C2C2C2C2
2АнглисчеB2B2B2B2B2
3ОрусчаC2C2C2C2C2
4ТүркчөC2C2C2C2C2

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

1Доктордук диссертация1997Борнова жана Заанен х Килис эркек улактарынын тукум куучулук касиеттеринин жыл мезглине карата озгоруусу
Зоотехния, Эге университети

Илимий багыттары

Бакча өсүмдүктөрү, Өсүмдүктөрдүн биотехнологиясы, Биология, Экология, Талаа өсүмдүктөрү, Айыл чарба экономикасы, Айыл чарба механизми, Айыл чарба өндүрүшүндө ишкердик, Үй жаныбарлары, Экология инженериясы

Илимий даражалары

1Др.1997Зоотехния, ЭГЕ УНИВЕРСИТЕТИ
2Доц.Др.2012Экология, КГУСТА

Берген сабактары

BTB-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii (юндүрүштүк практика i

BTB-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

BTB-402 Шалбаа жана жайыт юсүмдүктюрүн башкаруу

ZRF-353 Аарычылык

ZRF-253 Зоотехния

ZRF-157 Жашоо-тиричилик коопсуздугунун негиздери

ZRF-155 Айыл-чарба метеорологиясы

BRY-122 Эмгек жана социалдык камсыздоо мыйзамы

TUO-108 Эмгекти коргоо жана коопсуздук

BTB-401 Шалбаа, жайыт жана тоют өсүмдүктөрү

Толук көрсөт...

BTB-317 Аары багуучулук

STJ-302 Юндүрүштүк практика

BKO-301 Жашоо-тиричилик коопсуздугу

STJ-252 Практика i (илимий практика)

BKO-152 Зоология

BTB-502 Изилдөөнүн инструменталдык методдору

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BTZ-451 Дипломдук иш i

ZOO-311 Мал чарбачылык ж-а тоюттандыруу

ZİR-302 Органикалык айыл чарба

YÖD-302 Органикалык айыл чарба (курстук иш)

ZİR-209 Биология коопсуздугу

BKO-105 Айыл чарба метеорологиясы

BRY-101 Укук таануу

BKO-100 Айыл чарба экологиясы

ZİR-300 Иш коопсуздугу

ZİR-207 Аары багуучулук

BRY-104 Эмгек жана социалдык камсыздандыруу укугу

BKO-103 Зоология

ZİR-312 Иш коопсуздугу

STJ-202 Практика i

BRY-152 Эмгек жана социалдык камсыздандыруу

ZİR-104 Айыл чарба метеорологиясы

ZİR-101 Айыл чарба экологиясы

ZİR-305 Айыл чарба метереологиясы

ZİR-303 Айыл чарба метеорологиясы

ZOO-204 Мал багуучулук

CEV-420 Өнөр жай тармактарынын инженердик экологиясы

İNŞ-227 Айлана-чөйрөнү коргоо

BRY-219 Айлана-чөйрөнү коргоо

OTO-217 Айлана-чөйрөнү коргоо

ZİR-102 Айыл чарба экологиясы

BİO-112 Зоология

ZOO-305 Көбөйүү биологиясы жана жасалма уруктандыруу

ZOO-304 Жылкы чарбасы

ZOO-302 Кой чарбасы

ZOO-210 Адистик практика ii

ZOO-205 Адистик практика

ZOO-104 Мал багуунун негиздери

ZOO-101 Зоотехнияга киришүү

CEV-452 Дипломдук иш ii

CEV-451 Дипломдук иш i

CEV-408 Өнөр жай тармактарынын инженердик экологиясы

CEV-405 Жашоо коопсуздугу

CEV-402 Биотехнология

CEV-314 Экологиялык токсикология

CEV-309 Физико-химиялык анализ методлору

CEV-305 Экологиялык укук жана менеджмент

CEV-308 Практика

CEV-204 Экологиялык микробиология

BİO-201 Жалпы биология

CEV-401 Абанын булганышы жана текшерүү

ÇEV-403 Абанын булганышын текшерүү

ÇEV-311 Глобалдык экология

ÇEV-302 Экология укугу

ÇEV-301 Экологиялык экспер. ж-а монит.

ÇEV-212 Экологиялык биология

ÇEV-204 Өнөр жай ж-а айыл чарба эколог

Административдик кызматтары

#КызматыБөлүмБашталышыБүтүшү
1Декан жардамчысыАйыл чарба факультети01.12.201714.10.2018
2Декан жардамчысыАйыл чарба факультети07.11.201614.11.2017

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

-

Башка журналдарда басылган макалалары

 1. N.MAMATOV, B.Murataliev. (2021). Кыргыз элинин улуттук мурастарын жана салттуу спорт оюндарын сүрөөгө алуу тажрыйбасы..... Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 334 Kongreler Dizisi: 49 Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma Enstitüsü, kongre kitabi(2021), 138-143. http://www.ugo2020.manas.edu.kg/index.php/tr/.
 2. N.MAMATOV, B.Murataliev, A.Karabayev. (2020). THROUTGH A PARTNERSHIP TOSAFETYOF VALUABLES KYRGYZ TAIGAN. agrieurasia, kongre kitabi(2020), 138-143. agrieurasia.com.
 3. N.MAMATOV, K.TABALDİEV, T.ABDİEV. (2020). Historical information remaining of the stone. agrieurasia, kongre kitabi(2020), 148-153. agrieurasia.com.
 4. N.MAMATOV, J.Bayalieva, B.Askaraliev, T.Askaraliev, Kanat. (2020). RATIONAL WATER USE IN THE RIVER BASIN BASED ON ANALYSIS OF THE WATER BALANCE OF THE TERRITORY. VESTNIK KNAU, 52(2), 126-131. https://vestnik.knau.kg/.
 5. Н.Маматов, К.Чекиров, B.Murataliev. (2019). HİSTORY AND DEVELOPMENT OF KYRGYZ TAYGAN HUNTER DOG BREED. www.igac2019.turkiyekongre.com, kongre kitabi(2019), 125. www.igac2019.turkiyekongre.com..
 6. Н.Маматов, A.Karabayev, A.Samikbayev, S.Certkiyev. (2019). CHANGES IN THE EXTERIOR OF YAKS WITH AGE DEPENDENCE IN THE HIGH ALTITUDE OF KYRGYZSTAN. www.igac2019.turkiyekongre.com, kongre kitabi(2019), 126-135. www.igac2019.turkiyekongre.com..
 7. Н.Маматов, C.Lawrence, A.Karabayev. (2019). American soybean varieties cultivation under the conditions of Chuy Valley Kyrgyzstan. www.igac2019.turkiyekongre.com, kongre kitabi(2019), 135. www.igac2019.turkiyekongre.com..
 8. Н.Маматов, B.Askaraliev, T.Askaraliev, K.Omurzakov, K.S.Ulu. (2019). Анализ состояния орошаемых земель в бассейне реки Аламедин с применением ГИС технологий ( QGIS) . VESTNIK KNAU, 50(2019/1), 136-139. https://vestnik.knau.kg/.
 9. Н.Маматов. (2019). Kırgızistan Hayvancılığının Mevcut Durumu ve Geliştirme Çalışmaları. PROCEEDINGS BOOK Vol: I (2019) NATURAL-2019, PROCEEDINGS BOOK Vol: I (2019) NATURAL-2019(PROCEEDINGS BOOK Vol: I (2019) NATURAL-2019), 622. E-mail: natural@natural2019.com www.natural2019.com.
 10. Н.Маматов, B.Askaraliev. (2019). Agriculture in Central Asia Countries. PROCEEDINGS BOOK Vol: I (2019) NATURAL-2019, PROCEEDINGS BOOK Vol: I (2019) NATURAL-2019(2019), 623. E-mail: natural@natural2019.com www.natural2019.com.
 11. Н.Маматов, C.Satibaldieva. (2019). Factors and Amounts of Harmful Substances Emission in the Exhaust Gases of the Automobile Transport of Bishkek City. PROCEEDINGS BOOK Vol: I (2019) NATURAL-2019, PROCEEDINGS BOOK Vol: I (2019) NATURAL-2019(2019), 1622-1623. E-mail: natural@natural2019.com www.natural2019.com.
 12. Н.Маматов, M.Bayishbekova. (2019). Biologically Active Flora Potentialof Kyrgyzstan. PROCEEDINGS BOOK Vol: I (2019) NATURAL-2019, PROCEEDINGS BOOK Vol: I (2019) NATURAL-2019(2019), 1623. E-mail: natural@natural2019.com www.natural2019.com.
 13. Н.Маматов, A.Karabayev. (2019). Kyrgyz honeybees Kyrgyz honeybees and its perspectives its perspectives. PROCEEDINGS BOOK Vol: I (2019) NATURAL-2019, PROCEEDINGS BOOK Vol: I (2019) NATURAL-2019(2019), 1812. E-mail: natural@natural2019.com www.natural2019.com.
 14. N.MAMATOV, C.GANİEV, D.BAYGONUŞEVA, R.ABDİEVA. (2018). Кыргызстанда мал-чарбачылыктын экономикалык аспекттери. РЕФОРМА № 4 (80) 2018 Международный, научный, экономический журнал, № 4 (80) 2018 (№ 4 (80) 2018 ), 24-30. manas.edu.kg.

Докладдары

-

Китептери

-

Долбоорлору

-

Патенттери

-

Дизайндары

-