User Pic

Көчүрүү

 • Проф.Др.
 • Зарлык Маймеков
 • Инженердик факультети
 • Экологиялык инженерия бөлүмү
 • zarlyk.maymekov@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр1972 - 1977Химия, Химиялык технология, Кыргыз Улуттук Университети
2Магистр1977 - 1979Химия, Химиялык технология, Органикалык эмес жана физикалык химия институту, Илимдер академиясы

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1КыргызчаC2C2C2C2C2
2АнглисчеA2A2A2A2A2
3ОрусчаC2C2C2C2C2
4ТүркчөB1B1B1B1B1

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

-

Илимий багыттары

Экология, Химия, Химия инженериясы, Химия технологиясы, Экология инженериясы

Илимий даражалары

1Др.1981Химиялык технологиядагы процесстер жана аппараттар, Жалпы жана органикалык эмес химия институту, СССР ИА,Москва, Россия
2Доц.Др.1984Химиялык технологиядагы процесстер жана аппараттар, Химия Институтуту, Кыргыз Улуттук Академиясы
3Проф.Др.1987Экология, Кыргыз Тоо Кен Университети

Берген сабактары

CEV-618 Чөйрө системаларындагы процесстердин негиздери

CEV-601 Химиялык жана физикалык зыяндардын чөйрөдөгү таас-ин б.

CEV-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

CEV-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

CEV-418 Экологиялык таасирлерди эсептөө

CEV-405 Техногендик системалар жана экологиялык тобокелдик

CEV-402 Өнөр жай экологиясы

CMB-323 Ызы-чуу жана көзөмөл

MUH-302 Масса алмашуу процесстери

GID-324 Тамак-аш процесстеринин негиздери iii

Толук көрсөт...

CEV-305 Айлана-чөйрөнүн геофизикасы

CEV-302 Масса алмашуу процесстери (курстук иш)

KMM-302 Хим. т.нын пр.ри ж-а апп.ры ііі (мас. а.уу пр.и(кур.иш)

CEV-301 Жылуулук алмашуу процесстери (курстук иш)

CMB-211 Статистика жана моделдик эсептер

CMB-201 Материалдардын каршылыгы

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BTZ-451 Дипломдук иш i

YÖD-304 Экологиялык таасирлерди эсептөө (курстук иш)

ÇEV-207 Радиациялык экология

CEV-500 Магистрдик диссертация

ÇEV-307 Процесстердин негизи ii

ÇEV-304 Процесстердин негизи iii

ÇEV-530 Магистрдик диссертация

ÇEV-511 Илимий педагогикалык практика

CEV-509 Табигый илимдеги матем. ыкмалар

CEV-502 Илим изилдөө практикасы

ÇEV-500 Илимий изилдөө практикасы

KMÜ-112 Химия ii

ÇEV-409 Катуу калдыктар

ÇEV-310 Экологиялык химия

MÜH-201 Материалдардын каршылыгы

KMÜ-111 Химия i

ÇEV-413 Экологиялык моделдөө

YÖD-401 Катуу калдыктар (курстук иш)

ÇEV-315 Ызы-чуу кирдүүлүгү жана көзөмөл

YÖD-302 (курстук иш)

ÇEV-535 Тереңдетилген экологиялык таасирлерди эсептөө

ÇEV-512 Семинар

CEV-411 Радиациялык экология

ÇEV-314 Экологиялык таасирлерди эсептөө

MBL-301 Электротехника

MÜH-203 Электротехника

ÇEV-202 Процесстердин негизи i

ÇEV-529 Адистик багыттагы сабак

CEV-428 Инженердик экология спецификасы

MBL-411 Компьютерная графика

ÇEV-404 Өнөр жай экологиясы

ÇEV-316 Альтернативдик энергия системалары

CEV-310 Физико-химиялык анализ методлору

CEV-308 Катуу калдыктар

ÇEV-306 Айлана-чөйрөнүн геофизикасы

CEV-206 Экологиялык химия ii

CEV-204 Процесстердин негизи i

CEV-201 Экологиялык химия i

CEV-700 Адистик багыттагы сабактар

CEV-520 Тереңдетилген экологиялык таасирлерди эсептөө

KMÜ-512 Зат алмашуу кубулуштары

CEV-512 Ташуу кубулуштары

CEV-424 Жашоо коопсуздугу

CEV-426 ?

KMÜ-301 Процесстердин негиздери ii

KMÜ-206 Процесстердин негиздери i

CEV-404 Тазалоо системаларды долборлоо негиздери

CEV-403 Кир сууларды тазалоо

CEV-304 Инженердик экономика

CEV-303 Суу менен камсыздоо жана канализация

KMÜ-520 Экологиялык таасирлерди эсептоо жана баалоо

GID-323 Тамак аш процесстери ii

CEV-306 Процесстердин негизи

KİM-211 Органикалык химия

KİM-111 Жалпы химия

CEV-101 Экологиялык инженерияга киришүү

ÇEV-303 Процесстердин негизи i

Административдик кызматтары

#КызматыБөлүмБашталышыБүтүшү
1Бөлүм башчысыЭкологиялык инженерия бөлүмү27.04.201827.04.2021
2Бөлүм башчысыЭкологиялык инженерия бөлүмү27.04.201526.04.2018
3Бөлүм башчысыЭкологиялык инженерия бөлүмү03.05.2021-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

1
Магистр
Рафаэль Алиев
2020
KENTSEL YEŞİL ATIKLARDAN ORGANİK GÜBRELERİN ELDE EDİLMESİ
2
Магистр
Бегайым Баялы кызы
2020
KARBON DİOKSİT KALSİUM OKSİT SU SİSTEMİNİN MODELLENMESİ VE GAZ FAZININ ÇE
3
Магистр
Айпери Төлөгөнова
2020
KENTSEL KATI ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN KOMPOSTUN FİZİKO KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
4
Магистр
Рахат Абдыкадырова
2018
MİNERAL GÜBRELERİN KULL-MI VE TOPRAK-SU SİSTEM.SODYUM NİTRATIN KONSANTRAS
5
Магистр
Алия Солтонкулова
2017
AKTİFLEŞTİRİLEN KİL TEMELİNDE, ATIKSULARI ARITMADA AZ ATIKLI TEKN.ŞEMA HAZ.
6
Магистр
Гулгаакы Апсаматова
2016
FORMİT ASİT-FORMALDEHİT-OKSİJEN-SU SİSTEMİN FİZİKSEL VE KİMYASAL MODELLENME
7
Магистр
Жылдызкан Бейшекеева
2015
BAZI BOYA VE CİLA MALZAMELERİN MODİFİKASYONU VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİL
8
Магистр
Мирлан Молдобаев
2012
ABADAGI TEHNOGENDİK GAZDARDIN KÖLÖMDÜK ÖLÇÖMDÖRÜNÜN BASIM CANA T.K.K.Ö.E.B.
9
Магистр
Акылбек Исраилов
2012
AKTİVDÜÜ İLDEN SUYUK BİOLOGİYALYK OTUN ALUU MÜMKÜNÇÜLÜĞÜN BAALOO

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

 1. N.ŞAYKİEVA, Z.MAYMEKOV, M.DOLAZ, M.KOBYA, C.İZAKOV, С.Дамира. (2023). Concentration Distribution of Molecules and Other Species in the Model System Fe–NaCl–Na2S–H2SO4–H2O at Various Temperatures of the Electrocoagulation Process. Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 57(2), 205-214. DOI: https://doi.org/10.1134/S0040579523020069. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001000960200009.
 2. Z.MAYMEKOV, M.MOLDOBAYEV, Т.Маймеков, Д.Самбаева, Т.Бажиров. (2023). Possibilities for Prediction And Evaluation of the Carbon Footprint in Furnace Fuel Oil Combustion in Medium- and Low-Power Boilers. THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING, 57(5), 898-907. DOI: DOI10.1134/S0040579523050470. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001144107000024.
 3. D.Sambaeva, C.İZAKOV, T.Maymekov, K.KEMELOV, N.ŞAYKİEVA, A.Ukeleeva, Z.MAYMEKOV. (2022). The Impact of Road Salts on Groundwater and Estimation of the Chlorine Ions by Hydrogen Index. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 31(2), 1327-1336. DOI: 10.15244/pjoes/141342. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000758811600005.
 4. К.Кемелов, У.Маймеков, Д.Самбаева, З.Маймеков. (2020). Reducing Concentrations of Benzo(a)pyrene in Gas Phase Soot Particles by Using and Burning Water Fuel Emulsions. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 29(4), 2669-2677. DOI: 10.15244/pjoes/112367. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000613126300001.

Башка журналдарда басылган макалалары

 1. д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна, K.KEMELOV, M.MOLDOBAYEV, Z.MAYMEKOV. (2022). ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ: БЕНЗ(А)ПИРЕН - ВОДА -КИСЛОРОД И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ КОМПОНЕНТОВ И АКТИВНЫХЧАСТИЦ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ. ИНЖЕНЕР: НАУЧНОЕ И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, (25), 39-48. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48047547.
 2. Z.MAYMEKOV, Ж.Тунгучбекова, K.KEMELOV, У.Маймеков, д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна. (2021). Study on antimony cake as a technogenic raw material for the production of antimony oxides. MANAS Journal of Engineering, 9(2), 136-141. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1686072.
 3. д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна, Т.Маймеков, K.KEMELOV, C.İZAKOV, M.MOLDOBAYEV, N.ŞAYKİEVA, N.TOTUBAYEVA, Z.MAYMEKOV. (2021). ПИРОЛИЗ СОВОЛА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ХЛОРА ОРГАНИЧЕСКОЙ МОЛЕКУЛЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ. Экология урбанизированных территорий, -(3), 20-28. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47430346.
 4. Z.MAYMEKOV, C.İZAKOV, Т.Маймеков, N.ŞAYKİEVA, K.KEMELOV, M.MOLDOBAYEV, Т.Акимов, д.т.н.проф.С.Д.Асанакуновна. (2020). ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ДЕСТРУКЦИИ КОСТНЫХ ОТХОДОВ УБОЙНЫХ ЦЕХОВ. ЭКОЛОГИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, (2), 81-87. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43703116.
 5. N.ŞAYKİEVA, Z.MAYMEKOV, C.İZAKOV, С.Дамира, С.Жыргалбек, Баялы к.Бегимай. (2020). Хемосорбенты для поглощения диоксида углерода из техногенной среды. Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, 3(55), 407-414. https://kstu.kg/bokovoe-menju/zhurnal-izvestija-kgtu-imirazzakova/arkhiv.
 6. N.ŞAYKİEVA, Z.MAYMEKOV, C.İZAKOV, С.Дамира, В.Эдилбек кызы. (2019). ПИРОЛИЗ ОТРАБОТАННОЙ МАКУЛАТУРНОЙ БУМАГИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТОКСИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ЧАСТИЦ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ. Экология урбанизированных территорий, (3), 49-55. https://cyberleninka.ru/article.
 7. N.ŞAYKİEVA, Z.MAYMEKOV, C.İZAKOV, С.Дамира, М.Тимур, М.Айжана. (2019). ДЕСТРУКЦИЯ ОТРАБОТАННОГО СОВТОЛА В ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯХ И УТИЛИЗАЦИЯ ТОКСИЧНЫХ ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА БАРИЯ. Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, 2(50), 269-276. https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/vypusk_no2__50__2_chast.pdf.
 8. д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна, K.KEMELOV, Z.MAYMEKOV, M.MOLDOBAYEV, С.А.ЖАЛИЛОВНА. (2019). Деструкция бенз(а)пирена в среде вода-кислород и прогнозирование образования низкомолекулярных компонентов и частиц в газовой фазе. ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. И. РАЗЗАКОВА, 50(2), 303-308. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42332687.
 9. N.ŞAYKİEVA, Z.MAYMEKOV, Баялы к.Бегай. (2019). Концентрационное распределение компонентов и частиц в растворе диоксид углерод-вода. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, (11), 70-75. http://www.science-journal.kg/ru/journal/1/archive/12515.
 10. N.ŞAYKİEVA, Z.MAYMEKOV, C.Дамира, С.Жыргал. (2018). Физико-химическое моделирование системы: Са(HCOO)2-NH(CONH2)2-H2O и расчет равновесных концентраций компонентов и частиц в расворе при широких спектрах измерения температуры. Известия национальной академии наук КР, (3), 57-65. http://cslnaskr.krena.kg/collections/ru/view/2004/.
 11. N.ŞAYKİEVA, Z.MAYMEKOV, C.İZAKOV, С.Дамира, М.Уран. (2018). ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДА — КИСЛОРОД С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ЕЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ И КОНЦЕНТРАЦИОННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАТИОНОВ И АНИОНОВ В РАСТВОРЕ. Проблемы региональной экологии, (3), 51-57. https://www.eco-rei.ru/ru/archive/2018/3.
 12. д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна, Z.MAYMEKOV, K.KEMELOV, M.MOLDOBAYEV, C.İZAKOV, М.А.Маратбековна. (2017). ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "БИШКЕКТЕПЛОЭНЕРГО" И ОТДЕЛЬНЫЕ ВОЗДУХООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В КОТЛОАГРЕГАТАХ СРЕДНЕЙ И МАЛОЙ МОЩНОСТИ ТИПА КЕ-4-14. ИНЖЕНЕР: НАУЧНОЕ И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, (15), 64-69. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44059473.
 13. Z.MAYMEKOV, д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна, C.İZAKOV, K.KEMELOV, M.MOLDOBAYEV, М.А.Маратбековна. (2017). ДЕСТРУКЦИЯ ОТРАБОТАННОГО СОВТОЛА В ЭЛЕКТРОТРАНС- ФОРМАТОРАХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМЕСИ ОКСИДА МАГНИЯ-ВОДЫ-КИСЛОРОДА ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. ИНЖЕНЕР: НАУЧНОЕ И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, (15), 58-63. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44059472.
 14. Z.MAYMEKOV, д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна, У.Маймеков, C.İZAKOV, K.KEMELOV, M.MOLDOBAYEV. (2017). ДЕСТРУКЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ В СРЕДЕ: ОКСИД МАГНИЯ-ВОДА-КИСЛОРОД. ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ, (4), 88-90. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30627868.
 15. K.KEMELOV, M.MOLDOBAYEV, Z.MAYMEKOV, Д.А.Самбаева. (2016). Влияние воды в водотопливных эмульсиях на процессы снижения концентрации сажи в газовой фазе. Проблемы региональной экологии, 2016(4), 30-36. https://www.ecoregion.ru/annot/pre-N4-2016.pdf.
 16. А.Гулгаакы, Z.MAYMEKOV, д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна, K.KEMELOV, M.MOLDOBAYEV. (2016). КОНЦЕНТРАЦИОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ В СИСТЕМЕ: МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА-ФОРМАЛЬДЕГИД-КИСЛОРОД-ВОДА-ОКСИД КАЛЬЦИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 15 *С. ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, (2), 43-47. https://elibrary.ru/item.asp?id=25829260.
 17. Z.MAYMEKOV, M.MOLDOBAYEV, С.Д.А.. (2015). Снижение концентрации сажи в газовой фазе на основе использования водотопливных эмульсий в котолоагрегатах типа КЕВ-4-14. ИНЖЕНЕР: НАУЧНОЕ И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 2015(9), 354-358. https://elibrary.ru/item.asp?id=44887352.
 18. Z.MAYMEKOV, д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна, K.KEMELOV. (2015). ОКИСЛЕНИЕ БЕНЗ(А)ПИРЕНА В КИСЛОРОДНОЙ СРЕДЕ С ЦЕЛЬЮ ЛИМИТИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА. ВЕСТНИК КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКОГО СЛАВЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 15(1), 154-157. https://elibrary.ru/item.asp?id=23063029.
 19. Z.MAYMEKOV, С.Д.А., M.MOLDOBAYEV, K.KEMELOV. (2014). Влияние воды в водотопливных эмульсиях на процессы образования и уменьшения концентрации сажи в газовой фазе. Известия ВУЗов Кыргызстана, 2014(5), 8-11. http://www.science-journal.kg/media/Papers/ivk/2014/5/ivk-2014-N5-8-11.pdf.pdf.
 20. M.MOLDOBAYEV, Д.А.Бейшенкулова, Д.А.Самбаева, Z.MAYMEKOV. (2013). Техногендик газдардын көлөмдүк концентрацияларынын температурага байланыштуу өзгөрүүсү. Известия ВУЗов Кыргызстана, 2013(1), 9-12. http://www.science-journal.kg/media/Papers/ivk/2013/1/ivk_1-2013-10-13.pdf.

Докладдары

 1. д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна, K.KEMELOV, M.MOLDOBAYEV, Z.MAYMEKOV. Физико-химическое моделирование системы: бенз(а)пирен-вода-кислород и распределение концентраций компонентов и активных частиц в газовой фазе (КТУ “Манас”, КГГУ им. акад. У. Асаналиева). НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ: ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, 2022. https://ksmu.kg/2022/04/08/nauchno-tehnicheskaya-konferencziya-molodyh-uchenyh-aspirantov-magistrantov-i-studentov-nauka-obrazovanie-innovaczii-i-tehnologii-oczenki-problemy-puti-resheniya-posvyashhennoj-80-l/.
 2. N.ŞAYKİEVA, Z.MAYMEKOV, C.İZAKOV, С.Дамира. TRANSFER OF ORGANIC SOVOL MOLECULE CHLORINE INTO A SALT FORM ON THE BASIS OF DOLOMITE. “International Symposium on Advanced Engineering Technologies (ISADET)”, 2022. http://isadet.com/international-symposium-on-advanced-engineering-technologies-isadet-invitation/.
 3. N.ŞAYKİEVA, Z.MAYMEKOV, С.Дамира, У.З.Маймеков, Н.Каныбекова. Система вода-хлорид натрий-кислород и экологическая оценка окислительного-восстановительного потенциала (Eh) раствора. Наука, образования, инновации и технологии: оценки, проблемы, пути решения, 2022. http://www.gdirc.kg/home/1-latest-news/728-2022-05-10-03-05-12.
 4. Z.MAYMEKOV, д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна, C.İZAKOV, M.MOLDOBAYEV, K.KEMELOV. PHYSICAL AND CHEMICAL MODELING OF TOXIC ELECTRICAL INSULATING LIQUIDS DECOMPOSITION AND REDUCTION OF CHLORINE-CONTAINING SUBSTANCES CONCENTRATION IN THE GASPHASE. THE EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS, 2017. https://biskek.agrieurasia.com/RU/%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90.
 5. K.KEMELOV, Z.MAYMEKOV, д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна, F.Wolfgang. Physico-Chemical Basis of Thermal Destruction of Benzo(a)Pyrene and Reducing Their Concentration in the Gas Phase. World Academy of Science, Engineering and Technology , 2015. waset.org.
 6. Z.MAYMEKOV, д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна, C.İZAKOV, M.MOLDOBAYEV, K.KEMELOV. Экологические п роблемы детоксикации хлорорганических токсичных веществ. . Научно-практическая конференция “III Urkumbayev readings”, 2015. https://dulaty.kz/ru/2020-01-30-02-50-58/item/3684-vi-urkumbaevskie-chteniya.html.
 7. Z.MAYMEKOV, д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна, K.KEMELOV, M.MOLDOBAYEV, C.İZAKOV. Destruction of Sodium Cyanide and Determination of Hydrogen Index of the Industrial Waste Water. International environmental science symposium of Van-2014, 2014. http://iessv14.yyu.edu.tr.

Китептери

 1. K.KEMELOV, д.т.н.п.С.Д.Асанакуновна, Z.MAYMEKOV, д.б.н.п.Ш.К.Тункатарович. Экологизация техногенных нагрузок бенз(а)пирена в процессе сжигания жидкого топлива . ОсОО ИД "Калем". -.

Долбоорлору

 1. Д.т.н.П.С.Д.Асанакуновна, З.Маймеков, Н.Тотубаева, Н.Шайкиева, К.Кемелов, Ж.Изаков, М.Молдобаев, А.Кутубаева, Д.Темиргалиев, А.Капаров, Н.Н. "Барий, алюминий жана кальций + магний кычкылы менен газ-суюк чөйрөдө иштетилген полихлорбифенилдерди ажыратуу. 0007669.

Патенттери

-

Дизайндары

-