User Pic

Көчүрүү

  • Марат Эргешов
  • Коммуникация факультети
  • Радио, телевидение жана кино бөлүмү
  • marat.ergeshov@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр2002 - 2007Радио, телеберүү жана киноискусство, Кыргыз-Түрк "Манас" университети
2Магистр2008 - 2011Журналистика, Кыргыз-Түрк "Манас" университети

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1АнглисчеB2B2B2B2B1
2ОрусчаC2C2C2C2C2
3ТүркчөC2C2C2C2C2

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

-

Илимий багыттары

Журналистика, Радио, Искусство, Телевизор, Негизги журналистика

Берген сабактары

RTS-315 Үн режиссурасы

RTS-215 Монтаж техникалары

RTS-101 Үн жана сүрөт техникалары

RTS-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

RTS-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

RTS-434 Маалымат коому

RTS-428 Радио, тв жана кино изилдөөлөрү

RTS-417 Теле сындоо

RTS-345 Социалдык медиа

ILF-208 Коммуникация теориялары

Толук көрсөт...

RTS-206 Монтаж искусствосу

ILF-106 Фотографиянын негиздери

STJ-104 Окуу-таанышуу практикасы

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BTZ-451 Дипломдук иш i

RTS-411 Фильм даярдоо боюнча практик. иштери

STJ-402 Практика iii

RTV-208 Монтаждын техникалары

RTS-201 Монтаждын ыкмалары

RTS-110 Фоточеберчиликтин негиздери

RTS-109 Үн жана сүрөт техникалары

RTS-106 Кинотехникасына киришүү (курстук иш)

Административдик кызматтары

-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

  1. Y.Yurdigül, М.Эргешов, Ж.Абдымаликова. (2021). CULTURAL AND IDEOLOGICAL ANALYSIS OF THE “SOVETSKAYA KIRGIZIA” (1947) DOCUMENTARY FILM. VOPROSY ISTORII, 7(2), 214-225. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000729816700022.

Башка журналдарда басылган макалалары

-

Докладдары

  1. Y.YURDİGÜL, М.Эргешов. GÜNÜMÜZDE GELİŞMEKTE OLAN YAKUTİSTAN SİNEMASINA GENEL BAKIŞ. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU, 2021. http://www.ilsans.com/.

Китептери

  1. M.ERGEŞOV, H.ÇAKIR. Medya Kadın Çocuk. Akademisyen Kitabevi. Bağımsızlık Sonrası Kırgız Sinemasında Çocuk Temsili:“Beşkempir”, “Printsesa Nazik”, “Köç” ve “Apamdı İzdep” Filmleri Üzerinden Bir Çözümleme. https://www.akademisyen.com/tr/urun/medya-kadin-cocuk-9786052586730.
  2. M.ERGEŞOV, Y.YURDİGÜL. Applications of Traditional Equestrian Sports in the World. Nova Science Publishers. Traditional equestrian games in Kyrgyz cinematography. https://novapublishers.com/shop/applications-of-traditional-equestrian-sports-in-the-world/.

Долбоорлору

-

Патенттери

-

Дизайндары

-